Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/036 dne 7. 8. 2019

7. srpen 2019

RMB bere na vědomí
-    postup ve věci odstranění překážek na pozemcích v lokalitě Ponava; 16 více tisková zpráva

RMB schvaluje
-    podání žádosti o rozpočtové opatření ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru“; 72 více tisková zpráva

RMB vybírá
-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá III." nabídku společnosti IMOS Brno, a. s.; 46 více tisková zpráva

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování technické studie „Ulice Veveří v úseku od Žerotínova náměstí po Konečného náměstí“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PK Ossendorf, s. r. o.; 78 více tisková zpráva

RMB vyhlašuje
-    výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno; 1b

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.08.2019 14:40
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2019 14:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design