Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/033 dne 10. 7. 2019

10. červenec 2019

RMB schvaluje

- investiční záměr „Brno, rekonstrukce kmenové stoky A, úsek Štýřické nábřeží – Táborského nábřeží“ a souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Brno, dostavba kmenové stoky EI: 1. etapa Hájecká – Nová Mosilana“; 57 a 58 více tisková zpráva

- dohodu o užívání části stavby mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společnostmi IMOS Brno, a. s., STRABAG, a. s, a Dopravní stavby Brno, s. r. o., – účastníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“; 67 více tisková zpráva

- dodatek č. 1 příkazní smlouvy na zajištění investorské a inženýrské činnosti pro statutární město Brno společností Brněnské komunikace na akci „Multifunkční sportovní a kulturní centrum“; 70 více tisková zpráva

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na akci: „Cyklostezka údolím Leskavy – I. a II. etapa“; 74 více tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2019 13:13
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2019 13:13
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design