Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/026 dne 15. 5. 2019

15. květen 2019

RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídek na I., II. a III. část veřejné zakázky „ZŠ Gajdošova – vnitřní vybavení učeben“. Jedná se o zakázku na dodání vnitřního vybavení do základní školy, kde nyní probíhají stavební úpravy s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2019. Vybaveny budou nově budované odborné učebny (zeměpis, fyzika, přírodopis, jazykové učebny), kabinety a chodby v nástavbě budovy. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je více než 2,7 milionu korun bez DPH. Zakázka je rozdělena do 4 částí – nábytek a technické vybavení, IT a konektivita, pomůcky, interaktivní tabule. Předpokládaný termín pro podání nabídek je 6. 6. 2019. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě ekonomické výhodnosti (nejnižší nabídkové ceny); 33

- výzvu k podání nabídek na I., II. a III. část veřejné zakázky „Badatelka Blanka – ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben“. Předmětem veřejné zakázky je dodání vnitřního vybavení do rekonstruovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy. Zakázka je rozdělená do 4 částí – nábytek a technické vybavení, IT a konektivita, pomůcky, interaktivní tabule. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je více než 2,8 milionu korun bez DPH; 34

- výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MŠ Laštůvkova“. Předmětem plnění je provedení stavebních prací, které spočívají v zateplení střešní konstrukce, fasády, v rekonstrukci okapových chodníků a instalaci vzduchotechniky včetně rekuperace a chlazení v 7 učebnách. Předpokládané náklady činí 21,6 milionu korun bez DPH; 36

- výzvu k podání nabídek na stavební práce veřejné zakázky „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“. Jedná se o zateplení celého objektu a nástavbu nových prostor, přičemž vzniknou 3 nové odborné učebny, místnost pro pedagogy a sociální zázemí. Součástí je také komplexní řešení bezbariérového přístupu do všech úrovní budovy (přístavba výtahu). Předpokládaná hodnota zakázky je 14,6 milionu korun bez DPH. Lhůta pro dokončení díla, jeho předání a převzetí je 150 dní od předání staveniště; 37

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna“ nabídku společnosti Atregia, s. r. o.; 13 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.05.2019 13:16
  • Datum poslední aktualizace: 15.05.2019 13:16
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design