Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/025 dne 7. 5. 2019

7. květen 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

- projekty „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH pro rok 2019“ – návrhy smluv o poskytnutí dotace. Jedná se o dotace z dotačních titulů Individuální dotace JMK 2019 a dále Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2019, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Finanční prostředky budou sloužit pro pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky a JSDH Brno-Tuřany; 43

RMB schvaluje

- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa.“ Předmětem projektu je rekonstrukce 6 světelných signalizačních zařízení včetně kamerového dohledu a preference MHD, realizace jednoho kamerového dohledu a zdokonalení 51 řadičů SSZ. Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení plynulosti a efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna, zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím kamerového systému na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením pro dispečerské funkce řízení dopravy. Celkové náklady jsou více než 110,5 milionu, dotace by mohla pokrýt 85 % této částky; 41 

RMB bere na vědomí

- projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“; 2 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Novostavba bytových domů Valchařská 14 a 15“ nabídku společnosti Hrušecká stavební spol., s. r. o.; 33 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.05.2019 13:06
  • Datum poslední aktualizace: 07.05.2019 13:06
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design