Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/017 dne 13. 3. 2019

13. březen 2019

RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Atletická hala Kampus“; 50 více tisková zpráva

- smlouvu o zhotovení stavby mezi statutárním městem Brnem a společností KALAHA, a. s., na veřejnou zakázku „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“. Tato investiční akce bude hrazena ze schváleného rozpočtu města Brna.  Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná výše dotace činí cca 2 237 000 Kč vč. DPH. Realizace se předpokládá v roce 2019; 48 

- projektový záměr „Přístavba objektu DS Kosmonautů 21, Brno – Starý Lískovec“. Předmětem projektového záměru je přístavba dvoupodlažního objektu ke stávajícímu domovu pro seniory, což přinese zejména vznik víceúčelového sálu pro kulturní a volnočasové aktivity, nový hlavní bezbariérový vstup s příjezdem pro sanitní vozidla nebo pobytovou terasu pro klienty domova. Předpokládané náklady činí bezmála 50 milionů korun vč. DPH; 47

- projektový záměr „Dopravní optimalizace ulice Trnkova“; 69

RMB souhlasí

- se zahájením příprav účasti města Brna v soutěži Evropské hlavní město kultury 2028; 1d více tisková zpráva

RMB jmenuje

- Ing. Martina Račanského vedoucím Odboru dopravy MMB. Zastupitelům i veřejnosti se představí na příštím zasedání ZMB; 1a

- Jakuba Hrušku jako zástupce samosprávy statutárního města Brna do hodnoticí komise pro realizaci veřejné zakázky „Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská“; 11 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.03.2019 13:33
  • Datum poslední aktualizace: 13.03.2019 13:33
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design