Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/188 dne 9. 10. 2018

9. říjen 2018

RMB schvaluje 

- výběr dodavatele a návrh smlouvy o dílo na akci „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, vč. měnírny Jírova“; 25 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS“. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 7.200.000,- Kč bez DPH. Kritérii pro hodnocení nabídek budou nabídková cena (80 %) a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky (20 %); 13 

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce části komunikace Rybářská“ (MČ Brno-střed) a ukládá vedoucímu OD doplnit do investice opatření pro cyklisty. Ve zdevastovaném, původně průmyslovém areálu mezi ulicemi Veletržní, Křížovou, Bělidla a Rybářská je připravována výstavba polyfunkčního souboru „Mendel Plaza“. Jde o rozsáhlou soukromou investici, jejíž realizace je částečně podmíněna vytvořením odpovídajícího přístupu veřejnými městskými komunikacemi. Dosud zanedbaný úsek místní obslužné komunikace Rybářská od objektu Tepláren Brno k ul. Poříčí bude sloužit k přímé obsluze zmíněného objektu, včetně vjezdů do podzemí. Navrhovaná investice spočívá v doplnění a v opravě konstrukce spodku vozovky na celém dotčeném úseku komunikace v délce cca 211,0 m, od pravoúhlého ohybu Rybářské po ústí do ul. Poříčí, včetně parkovacího zálivu a vjezdů do objektů. Dále zahrnuje celoplošné obnovení živičného svršku v celém úseku, zřízení parkovacího pruhu a řady kolmých parkovacích stání, vybudování chodníku včetně vjezdů a zatravnění zeleného pásu mezi novým chodníkem a vozovkou. Úpravou vznikne 34 řádných parkovacích míst; 14

Rada města Brna byla také informována o postupu při plánování Brněnských Vánoc 2018. Na základě aktuální situace, kdy budou v centrální části náměstí vysazeny stromy, připravilo Turistické informační centrum města Brna upravený koncept vánočního trhu. Úpravy se týkají rozložení stánků a umístění pódií tak, aby byl trh pro návštěvníky komfortní. Na náměstí bude umístěno 12 stánků určených výhradně k prodeji jídla a nápojů, v horní části náměstí bude opět umístěn Betlém, prostor u kostela sv. Michala bude koncipován jako klidová a relaxační zóna. Vánoční trhy se uskuteční v prodlouženém termínu od 23. listopadu do 28. prosince 2018; 28

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.10.2018 15:06
  • Datum poslední aktualizace: 09.10.2018 15:06
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design