Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/180 dne 7. 8. 2018

7. srpen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Bystrc z Fondu bytové výstavby ve výši 23 595 Kč na odstranění nepovolené stavby prodejního stánku na nároží ulic Vejrostova a Ečerova v Brně-Bystrci. V rámci výdajů Fondu bytové výstavby jsou na odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 10 milionů korun; 37

RMB vybírá
- dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Statutární město Brno – Dodávka interaktivních tabulí pro základní školy“; 104 více tisková zpráva

- v rámci veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně na základě doporučení poroty jako nejvhodnější návrh Jana Šebánka a schvaluje realizaci této sochy; 17 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku uzavřených plastových kompostérů“ jako nejvhodnější nabídku firmy ELKOPLAST CZ, s. r. o., která městu dodá celkem 350 kompostérů za 798 600,- Kč včetně DPH; 9

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova" nabídku společnosti H.K.U., spol. s r. o., za nabídkovou cenu 5 764 368 Kč bez DPH; 162

RMB schvaluje
- změnu přílohy č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., s platností od 1. 9. 2018; 163 více tisková zpráva

- prodej dotovaných kompostérů
     o typu Thermoking 400 (400 l) v počtu 90 ks v ceně 430,- Kč/ks vč. DPH,
     o typu Thermoking 900 (900 l) v počtu 260 ks v ceně 760,- Kč/ks vč. DPH,
     o typu K-950 (950 l) v počtu 15 ks v ceně 760,- Kč/ks vč. DPH, které zbyly z předchozího kola projektu, v němž byly prodávány za dotovanou cenu 1 240,- Kč/ks,
a to za těchto podmínek:
     o kupujícím kompostéru bude pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území statutárního města Brna nebo vlastník nemovitosti v Brně,
     o kupující nemá nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,
     o kupující musí absolvovat školení ke kompostování (formou dotazníku na webu),
     o kupující má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér,
     o kompostéry mohou být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna.
Město tímto pokračuje v naplňování Plánu odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017–2025, který ZMB přijalo loni v září. Jedním z cílů je totiž snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a domácí kompostování představuje vůči tomuto alternativu.
Pořizovací cena jednoho kompostéru Thermoking 400 činí 1452 Kč včetně DPH, u kompostéru Thermoking 900 je to 2541 Kč. V rámci prodeje jsou dotované kompostéry nabízeny za 30 % z této ceny; 11

RMB ukládá
- vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB předložit Radě města Brna k projednání materiál na zpracování Návrhu Územního plánu města Brna Kanceláří architekta města Brna, včetně návrhu smlouvy o dílo na zpracování Návrhu Územního plánu města Brna; 13

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.08.2018 15:34
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2018 15:34
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design