Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/176 dne 10. 7. 2018

10. červenec 2018

RMB schvaluje
- Dohodu o navázání přátelských vztahů mezi městem Skopje a statutárním městem Brnem. Skopje je hlavní a největší město Makedonie. Žije zde téměř 540 tisíc obyvatel. Ve městě se soustředí 40 % veškeré výroby země, nachází se tu významná kulturní centra, sídlí zde makedonský parlament i vláda. Možnosti vzájemné spolupráce jsou především v následujících oblastech: hospodářská a podnikatelská sféra, oblast dopravy (zejména MHD), životního prostředí, cestovního ruchu a školství (podpora výuky češtiny, výměny studentů SŠ a VŠ apod.); 9

- výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „Zámečnická 2–5. NP – sdílené bydlení“. V říjnu 2016 byla ve 2. NP objektu Zámečnická 2 úspěšně dokončena první bytová jednotka sdíleného bydlení v Brně, určená pro bydlení 11 seniorů. V návaznosti na tento projekt připravil magistrát další projekt sdíleného bydlení, a to v objektu Zámečnická 2, kde jsou k dispozici 4 volné vzájemně sousedící byty; 84

- návrh dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2019; 72 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží“; 35 více tisková zpráva

- změnu usnesení R7/173. schůze Rady města Brna konané dne 12. 6. 2018, bod č. 124, týkající se prodloužení TT z Osové ke Kampusu; 88 více tisková zpráva

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Velodrom v lokalitě Brno-Komárov – technická studie“ jako nejvhodnější nabídku firmy Arch.Design; 11 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava vytápění šaten a sprch pro veřejnost – Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, Brno“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti SETOP, s. r. o. Statutární město Brno je vlastníkem objektu Městský plavecký stadion Lužánky, který provozuje firma STAREZ-SPORT, a. s. Na základě zhodnocení stávající situace po změně typu vytápění z páry na horkou vodu a z rozhodnutí provozovatele bazénové haly bylo zvoleno nové vytápění daných prostor, a to formou kapilárních rohoží položených v podlaze; 12

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru na akci „Bytové domy Vojtova“ jako nejvýhodnější nabídku firmy HYŠPLER DEVELOPING, s. r. o. K podání nabídky bylo vyzváno 5 společností, termín zahájení stavby se předpokládá 16. 7. 2018; 21

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce relaxačního bazénku – Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, Brno“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti SETOP, s. r. o. Jedná se o rekonstrukci stávajícího bazénového tělesa včetně příslušné technologie a navazujících rozvodů zdravotně technické instalace a elektřiny; 83

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební „ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti ISS stavtrade, s. r. o.; 90 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „I/42 Brno Žabovřeská I – Zajištění činnosti správce stavby a TDI“ nabídku společnosti INFRAM, a. s. V souvislosti s připravovaným zahájením realizace první etapy této stavby provedlo výběrové řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí výběrové komise byl zástupce statutárního města Brna. Nabídková cena společnosti INFRAM činila 1 848 200 Kč bez DPH; 89
 
RMB ukládá
- omezit používání herbicidu glyfosátu zejména na veřejných prostranstvích; 79 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.07.2018 14:32
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2018 14:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design