Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/175 dne 26. 6. 2018

26. červen 2018

RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště Lata“; 69 více tisková zpráva

- se záměrem zapojení statutárního města Brna do přípravy projektu „Podpora informovaného rozhodování lokálních partnerů při zvládání problému sociálního vyloučení ve městě Brně“ v rámci výzvy programu ÉTA Technologické agentury České republiky; 90 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- investiční záměr „Mimoúrovňová křižovatka Moravanská“; 102 více tisková zpráva

- „Atletická hala Campus“ – návrh na zvýšení celkových rozpočtových nákladů; návrh na změnu názvu investiční akce; výběr dodavatele a návrh smlouvy; 52 více tisková zpráva

- výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá“; 10

- Fakultní nemocnici Brno nájem 4pokojového bytu na Čápkově 48, tří 3pokojových bytů na Údolní 51 a 4pokojového bytu na Jánské 7 pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 57,20 Kč/m2/měsíc, zvyšované každoročně k 1. 7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ; 66

- smlouvu o provozování sportovního areálu Vodova mezi statutárním městem Brnem a STAREZ-SPORT; 9
- uděluje pokyn představenstvu STAREZ-SPORT zajistit zpracování celkové studie areálu Vodova, včetně tréninkové haly a haly pro curling; 26 více tisková zpráva

- investiční záměr „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany–Dvorska“; 105
- investiční záměr „Cyklistická trasa údolím Ponávky – 2. etapa: Tř. Kpt. Jaroše“; 103
- investiční záměr „Cyklistická trasa údolím Ponávky – 5. etapa: Červený mlýn–Myslínova“; 104
- investiční záměr „Cyklistická trasa údolím Ponávky – 7. etapa: Podhájí–Karásek“; 101
ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další přípravu investiční akce „Cyklistická stezka Kaštanová – Černovická“; 55 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí
- příjmy, které město Brno postoupí v roce 2019 z vlastních zdrojů do rozpočtů městských částí, v předpokládané výši 1,76 miliardy. To je bezmála o 200 milionů více než v letošním roce. Tato částka zahrnuje účelové dotace (na opravy a investice do škol a dalšího nemovitého majetku), neúčelové dotace (rozdělované do MČ např. podle počtu obyvatel, plochy veřejné zeleně nebo délky komunikací spravovaných městskou částí) a specifické dotace (např. na čištění komunikací, zimní údržbu chodníků nebo na kulturní akce).
Dalších 10,5 milionu, určených na správu a údržbu silniční zeleně podél místních komunikací, postoupí městským částem Odbor dopravy MMB; 2

- zhodnocení funkčního období ředitele Městského divadla Brno a potvrzuje Stanislava Mošu v této funkci; 41
- zhodnocení funkčního období ředitele Národního divadla Brno a potvrzuje Martina Glasera v této funkci; 42
- zhodnocení funkčního období ředitelky Domu umění města Brna a potvrzuje Terezii Petiškovou v této funkci; 43
- zhodnocení funkčního období ředitelky Filharmonie Brno a potvrzuje Marii Kučerovou v této funkci; 44 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí
- návrh dispozice s bytovým domem Provazníkova 41 včetně pozemků poté, co jeho nájemci nepřijali nabídku města Brna ke koupi nemovitých věcí. V tomto případě se postupuje podle Postupu města při prodeji bytového fondu a přihlíží se ke stanovisku příslušné MČ. Zastupitelé MČ Brno-sever na svém zasedání 18. 4. souhlasili s vyřazením bytového domu Provazníkova 41 a jeho ponecháním ve vlastnictví statutárního města Brna. Rada města Brna doporučuje ZMB souhlasit s tímto postupem; 11

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2018 16:03
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2018 16:03
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design