Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/173 dne 12. 6. 2018

12. červen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí neinvestičních dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v celkové výši 198 049 Kč. Nyní uspěly 2 žádosti. Cílem této podpory je zvýšení zájmu o využívání vnitrobloků jakožto vnějších obytných prostorů a prostorů pro trávení volného času. Žádosti se mohou podávat v termínu od 1.4.2018 do 29.6.2018. Maximální výše dotace na jeden projekt činí až 100.000 Kč; 85

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 26 000 korun na „Pilotní projekt umístění indukční smyčky do vozu MHD v Brně“, který zaštiťuje Unie neslyšících Brno. Indukční smyčka je kompenzační pomůcka pro nedoslýchavé, může být zabudovaná nebo přenosná. Pracuje tak, že zvuk přijímaný z nějakého zdroje, například z televize, telefonu, přehrávače apod., je do prostoru vyzařován ve formě proměnlivého magnetického pole modulovaného podle vstupního signálu. Toto pole je přijímané přes speciální obvody sluchadla a zpracované do zvukové frekvence, která je pro uživatele sluchadla slyšitelná. Běžná sluchadla a kochleární implantáty nedokáží v hlučném prostředí zesilovat reprodukovaný zvuk, což v dopravních prostředcích staví neslyšící osoby (a v Brně jich žije několik tisíc) do „informační hluchoty“. Cílem projektu je tedy zakoupit uvedené zařízení a pilotně je instalovat ve vybrané tramvaji. Unie neslyšících již spolupracuje s technickým oddělením DPMB, které k otestování tohoto zařízení získalo povolení od Drážního úřadu v Praze; 99

- poskytnutí investiční dotace ve výši 3,55 milionu z rozpočtu města Brna na rok 2018 FC Svratka Brno, z. s., za účelem vybudování tribuny včetně sedaček, opěrné zdi, oplocení a schodů v areálu na Svratecké ulici. Klub zabezpečuje celoroční sportovní přípravu a v současné chvíli má 22 týmů v různých věkových a výkonnostních kategoriích. Projekt řeší novostavbu jižní tribuny pro 200 sedících diváků včetně rekonstrukce opěrné stěny na jižní straně areálu. Celkové náklady na stavbu budou přibližně 4,44 milionu Kč; 102

- poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 1,8 milionu Kč městské firmě STAREZ-SPORT na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami (mantinely, střídačky, gumová podložka okolo hřiště). Poskytnutá dotace umožní dále vybudování tribuny, osvětlení a pořízení tribuny; 105

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu koncepce „Plánu udržitelné městské mobility města Brna“ a schválit vypořádání požadavků kraje; 127 více tisková zpráva

RMB souhlasí
- s vyvěšením moravské vlajky při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5. července 2018. O vyvěšení požádala Moravská národní obec v rámci iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích. Na Nové radnici vlaje při zvláštních příležitostech od roku 2011; 12

- s uzavřením smlouvy o podnájmu Městského fotbalového stadionu Srbská mezi FC Zbrojovka Brno, a. s., jako nájemcem a Slezským fotbalovým clubem Opava, a. s., a schvaluje spolupráci mezi Zbrojovkou a městem Brnem při fotbalových utkáních Opavy konaných v rámci nejvyšší fotbalové ligy; 116

RMB schvaluje
- písemnou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zpracování projektové dokumentace „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“. V loňském roce RMB vyhlásila architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh těchto domů. Účastníci, kteří se v této soutěži umístili na 1.–3. místě (1. Chybik+Kristof Associated Architects, 2. Ing. Michal Palaščak, 3. UNIT architekti), budou nyní vyzváni k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění, a to v pořadí podle umístění v soutěži; 15

- nájem startovacích bytů v domě na Stamicově 11, a to 11 žadatelům (párům), kteří byli náhodně vylosováni z 34 žádostí. Nabídka startovacích bytů byla zveřejněna od 21. března 2018, lhůta pro podání nabídek uplynula 20. dubna 2018; 17

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská–Jírova, vč. měnírny Jírova“; 123 

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“; 124 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí
- návrh postupu nabytí pozemků p. č. 272/51 a 272/56 v k. ú. Město Brno pro Centrální objekt magistrátních služeb (COMS); 56 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.06.2018 15:04
  • Datum poslední aktualizace: 12.06.2018 15:04
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design