Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/172 dne 5. 6. 2018

5. červen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit

- Plán zdraví města Brna 2018-2030; 10 více tisková zpráva

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 125 tisíc Kč Vesně, o. p. s. na projekt Provoz Vesny, o. p. s. se zaměřením na rodiny s dětmi a seniory. Vesna o. p. s. poskytuje aktivity dětem od nejútlejšího věku až po seniory. U dětí se jedná o aktivity, které podporují osobnostní a tělesný rozvoj. Aktivity určené seniorům umožňují rozvoj a udržení sociálních kontaktů a podporují jejich dlouhodobou soběstačnost. Mimo vzdělávací činnost se zaměřuje na volnočasové aktivity či přednášky z oblasti zdraví a kultury. Je zřizovatelem Denního centra Vesněnka, o. p. s. a Střední školy zdravotnických a sociálních služeb Vesna, o. p. s.; 14

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 200 tisíc Kč společnosti Společně na projekt „Senior Point – Mendlovo náměstí“. Společně, o. p. s. je nezisková organizace, která se zabývá prorodinnými a seniorskými aktivitami a službami od roku 2011. Rozvíjí a podporuje aktivity na podporu prorodinného života, a to nejen rodin s dětmi, ale i seniorů. Nabízí činnosti a služby, které zlepšují kvalitu celospolečenského života, pomáhá klientům zapojit se do aktivního života kolem nich a v neposlední řadě umožňuje navazování nových kontaktů. Od roku 2011 Společně, o. p. s. spustilo projekt Senior Point. V Brně na Mendlově náměstí byla otevřena první pobočka kontaktního místa, které zároveň slouží jako centrální pobočka pro celé město Brno. K dnešnímu dni je v rámci města 7 poboček a v plánu je rozvoj do dalších městských částí; 15

- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie pro rok 2018/2019. Na fungování projektu se podílí tři subjekty: Fotbalová asociace ČR, Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Projekt regionální fotbalové akademie se zaměřuje na dlouhodobou sportovně vzdělávací činnost věkových kategorií od 6 do 18 let, se zaměřením na hráče ve věku 12–15 let. Cílem je sportovní výchova, vzdělávání budoucích reprezentantů mládežnických kategorií a jejich udržení v regionu v klubech i vzdělávacích zařízeních – základních školách. Ve školním roce 2017/2018 je zařazeno 48 dětí, z toho 19 dětí je od neděle do čtvrtka ubytovaných v Domově mládeže Klášterského; 18

- poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 990 tisíc Kč spolku Hroch, z. s. na vybudování workoutového hřiště pro handicapované sportovce; 22 více tisková zpráva

- Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna; 55

- Strategii bydlení města Brna 2018-2030; 76 více tisková zpráva

- Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna; 83

- poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 208 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 základním školám na podporu „Vzdělávacího programu Branný závod“. Do projektu se zapojí 18 brněnských základních škol. Žáci se do jednodenního programu zapojují dobrovolně a budou soutěžit ve 4členných smíšených družstvech. Cílem je pomocí 3,3 km trasy v areálu Anthroposu projít všechna připravená stanoviště (střelnice, překážky, hod granátem a tenisákem, evakuace, test OČMU aj.); 73

RMB schvaluje
- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 20 tisíc Kč SKRYTÝM HRDINŮM, z. ú. na projekt Skrytí hrdinové, který se zaměřuje na psychosociální podporu všech rodinných příslušníků při vážném nebo chronickém onemocnění v rodině. V současné době je cílená psychosociální podpora při vážném nebo chronickém onemocnění poskytována pouze pacientům. Vizí je zaměření na ostatní rodinné příslušníky a jejich potřeby při onemocnění v rodině. Dotace je požadována na vytvoření webových stránek projektu. Laická i odborná veřejnost potřebuje být více informována o dané problematice. I pro ostatní rodinné příslušníky je mnohdy situace vážného onemocnění náročná, potýkají se s mnoha problémy a psychicky strádají. Včasná cílená pomoc může zabránit vzniku psychických problémů; 12

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a sdružením „Společnost pro výstavbu bytových domů Vojtova“ obchodních firem STRABAG, SYNER A IMOS. Více informací najdete zde: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/rada-mesta-brna-vybrala-zhotovitele-vystavby-domu-na-ulici-vojtova/; 26 

- nájem v 6 sociálních bytech v domech nesvěřených MČ a v 10 bytech v domech svěřených MČ, a to na dobu určitou (1 rok) za nájemné 57,20 Kč/m²/měsíc. Byty budou pronajaty nájemcům bytů z domu Francouzská 42, kteří úspěšně prošli programem prostupného bydlení a nepotřebují nadále komplexní sociální podporu; 28

- smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Stavební úpravy a restaurátorské obnovy Síně rady na Nové radnici  v Brně“; výběrová komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku společnosti A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. s nabídkovou cenou 304.000 Kč bez DPH.
Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace z let 2008 a 2009 dle současné legislativy a technických norem. Na základě aktualizované projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce. Hlavním účelem rekonstrukce bude obnova původního barokního vzhledu místnosti a restaurátorská obnova freskové výmalby dle odkrytých částí těchto fresek. Délku rekonstrukce ovlivní mimo jiné i rozsah a stav fresek po jejich celkovém odkrytí. 34

- vyhlášení urbanisticko-architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěže „Mendlovo náměstí“ formou zaslání Výzvy k podání návrhu; 53

- s účinností od 1. ledna 2019 postup při odtazích vozidel při blokovém čištění; 63 více tisková zpráva

- účast statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2019 ve společné expozici Czech Cities s hlavním městem Prahou, statutárním městem Ostravou a případně dalšími subjekty. Celková výstavní plocha pro společnou expozici bude max. 251 m², z toho pro Brno 65 m². Organizace se v letošním roce ujalo město Brno. Odhadované náklady jsou 4,2 milionu korun. Veletrh MIPIM, který se bude konat 12. – 15. března 2019 ve francouzském městě Cannes, je největším fórem v oblasti realitních a investičních příležitostí pro navazování kontaktů, předávání informací a zkušeností mezi zástupci veřejné a soukromé sféry; 80

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.06.2018 16:20
  • Datum poslední aktualizace: 05.06.2018 16:20
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design