Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/171 dne 29. 5. 2018

29. květen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí peněžitého daru nadaci Yaysan Kura Kura Nusa Penida ve výši 308 tisíc Kč na projekt „Kura-Kura – želvy v ohrožení“; 104 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka interaktivních tabulí pro základní školy“ v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách. Do 14 škol bude díky tomu dodáno 53 ks nových interaktivních tabulí s příslušenstvím. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 4,823 milionu Kč; 29

- organizování veřejné služby; 93 více tisková zpráva

- vyhlášení architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ v termínu 1. 6. 2018; 119 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Tvorba a provoz webové platformy města Brna“; 124 více tisková zpráva

- smlouvu o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem Brnem a statutárním městem Ostravou. Tuto smlouvu připravuje Ostrava i pro Prahu, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, které se budou veletrhu rovněž účastnit. Od 8. do 10. října se budou v Mnichově prezentovat ve společné expozici o rozloze takřka 200 m2. Předpokládané celkové náklady všech vystavovatelů činí 7 milionů korun + DPH, podíl města Brna podle smlouvy nepřekročí 3 miliony korun vč. DPH; 125

- dohodu o umožnění stavby Cyklostezky Šlapanicko, úsek D2 Slatina – Šlapanice; 89 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace na akci „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice“ nabídku společnosti Ing. arch. Davida Vrtka. Zároveň RMB schvaluje záměr celkové rekonstrukce tohoto domu s využitím dotace ITI (na bytový dům se sociálními a startovacími byty); 24 více tisková zpráva

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I“ jako nejvhodnější nabídku společnosti „Společnost Žabovřeská Brno“; 127
Délka realizace etapy I: 20 měsíců
Celková cena nejlepší nabídky: 415 822 070,41 Kč bez DPH.
Druhým hodnoceným kritériem byla délka záruční doby a vítězné sdružení nabídlo 84 měsíců.

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na akci „Přístavba objektu DS Kosmonautů 21, Brno – Starý Lískovec“; 92 

- se zpracováním investičního záměru na akci „Stavební úpravy v objektu DS Okružní 29, Brno-Lesná“; 91 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 14:58
  • Datum poslední aktualizace: 29.05.2018 14:58
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design