Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/170 dne 22. 5. 2018

22. květen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
-  poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. korun Jihomoravskému inovačnímu centru na zajištění projektu „FabLab – pojízdná laboratoř“; 92 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- 2 typy Smluv o poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a zájemcem o práci u městské policie; 8 více tisková zpráva

- nájem bytu na ulici Česká v Brně Úrazové nemocnici v Brně, p. o., pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků a nájem dalšího bytu na ulici Beethovenova Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., pro stejné účely; 34 více tisková zpráva

- ● Nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít k parkování jen po zaplacení ceny
● Nařízení, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich úseky užít ke stání silničních motorových vozidel
● Metodiku pro správu parkovacích oprávnění
● Metodiku pro stanovení cen parkovacích oprávnění; 44 více tisková zpráva

- výzvu k podání nabídek na akci „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“. Předmětem zakázky bude provedení nástavby 3. nadzemního podlaží a přístavby dvouramenné rampy ZŠ Gajdošova na ulicích Gajdošova, Balbínova a Viniční včetně stavebních úprav. Spolu s nástavbou budou řešeny vnější bezbariérové úpravy v podobě nových ramp, schodišť a chodníků; 47

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a.s. na „Zpracování územní energetické koncepce statutárního města Brna“. Cena je ve výši 1 754 500 Kč vč. DPH a obsahuje veškeré náklady na realizaci zakázky; 108 

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů na akci „Parkovací automaty“ z 2 milionů na 25,48 milionů Kč a dobou realizace v letech 2018–2020 a doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření za účelem navýšení finančních prostředků na dodávku a instalaci parkovacích automatů ve statutárním městě Brně; 110

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu v Městském plaveckém stadionu Lužánky“ jako nejvhodnější nabídku společnosti HOMAC, spol. s. r. o. Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor části 2. nadzemního podlaží (bývalé vstupní haly se šatnami a sociálním zařízením) pod severozápadní částí tribuny. Cílem bude změna šaten a vstupní haly na tělocvičnu se sociálním zařízením pro suchou přípravu plavců, rozcvičování a synchronizování akvabel, lekce pilates, jógy apod. Kapacita tělocvičny bude 16 osob. Nabízená cena za stavební úpravy je 1,194 milionu Kč; 28

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ nabídku společnosti I. Vyškovská stavební společnost s nabídkovou cenou 11 367 612 korun a zkrácením lhůty plnění o 60 dnů; 48

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavebních prací projektu „Dobrodružné hřiště Halda“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 759 000 Kč. Hřiště pro větší děti (6–12 let) na ulici V Újezdech (Medlánky) je jedním z vítězných projektů loňského ročníku Dáme na vás; 105

RMB souhlasí
- aby Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o., nabyla do svého vlastnictví majetek zůstavený v závěti; 91 více tisková zpráva

- se záměrem posoudit vybrané objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, zda jsou vhodné pro realizaci EPC kvalifikovanou společností, zda jsou vhodné pro realizaci EPC. EPC je energetická služba se smluvně zaručenou úsporou. EPC obvykle zahrnuje technologické úpravy a změny energetických systémů s důrazem na změny způsobu výroby, přenosu energie a obsahuje všechny činnosti nutné k dosažení úspor energie a úměrně tomu také úsporu provozních nákladů; 21

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.05.2018 15:31
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2018 15:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design