Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/168 dne 9. 5. 2018

9. květen 2018

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí
- rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ a souhlasí s podmínkami rozhodnutí. Díky projektu budou vybaveny odborné učebny základních škol, a to především pro následující klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Do projektu se zapojí 14 základních škol, zřizovaných městem Brnem. Předpokládané náklady jsou 5,95 milionů Kč, z čehož pokryje dotace 90 %, tj. 5,355 milionu. Zbytek doplatí město; 7

- rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Novostavba MŠ Sýpka 26a“. V nové budově MŠ budou tři třídy s veškerým příslušenstvím a zázemím. Její součástí bude i zahrada s herními prvky. Všechny vchody do budovy budou bezbariérové. Předpokládané celkové náklady jsou 63 136 432 Kč bez DPH. Způsobilé výdaje mohou být maximálně 50 milionů korun. Dotace představuje částku 44 999 999 Kč (90 % celkových způsobilých výdajů). Kofinancování města je ve výši 13 890 097 Kč, městská část Brno-sever poté doplatí 4 246 336 Kč; 8

- rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy krytého bazénu Ponávka“. Cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti veřejné budovy, a tímto šetřit s energií a snižovat produkci znečišťujících látek. K tomu dojde díky zateplení obvodového pláště budovy a střechy a výměně výplní otvorů. Celkové náklady se předpokládají ve výši 20,98 mil. Kč, dotace byla schválena ve výši 11 % (2,24 mil. Kč). Město pak dofinancuje úpravy částkou 18,74 mil. Kč. Samotný projekt bude realizován v roce 2019; 9

RMB doporučuje ZMB schválit
- uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 4 miliony Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 STAREZ-SPORT na pořízení nové palubové plochy haly Rondo; 30 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- zařazení nových investičních akcí „Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Ponávka“ a „Rekonstrukce systému vytápění sauny v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova“; 28 více tisková zpráva

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská“ jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Jiřího Fixela. Cílem potenciální změny je vytvoření podmínek pro revitalizaci brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti; 55

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II – MČ Brno-jih, k. ú. Přízřenice, ul. Moravanská“ jako nejvhodnější nabídku URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO. Změna ÚPmB má prověřit změnu využití plochy zemědělského půdního fondu na plochy pro průmysl a případně jiné využití. Souběžně má řšit dopravní obsluhu jak území od Moravan, tak z ulice Vídeňské; 56

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň“ jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Zbyňka Pecha; 57

RMB jmenuje
- členy soutěžní poroty urbanisticko-architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěže „Mendlovo náměstí“ v následujícím složení:
Závislí členové:
o primátor města Brna Petr Vokřál
o náměstek primátora pro rozvoj Martin Ander
o člen ZMB a radní Brno-střed Ing arch. Petr Bořecký
Nezávislí členové:
o doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
o Ing. arch. Zdeněk Eichler
o Ing. arch. Adam Halíř
o akad. arch. Ladislav Kuba; 62

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2018 15:32
  • Datum poslední aktualizace: 09.05.2018 15:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design