Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/157 dne 13. 2. 2018

13. únor 2018

RMB schvaluje
- výběr společnosti Kuba & Pilař architekti s. r. o. jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na zpracování Územní studie Černovice „Na Kaménkách“; 112

- Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna na program „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“; 115 více tisková zpráva

- Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu bez potřeby komplexní sociální podpory; 128 více tisková zpráva

RMB souhlasí
- se zpracováním komplexního materiálu o problematice parkování u nemocnic ve městě Brně. V reakci na podněty občanů ukládá Rada města Brna Odboru dopravy, Odboru zdraví, Majetkovému odboru a Odboru investičnímu, aby vypracovaly materiál, který bude mapovat možnosti parkování u brněnských nemocnic, zanalyzuje je a zároveň navrhne řešení problematiky; 146

RMB vyhlašuje
- konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Amerlingova 4, MŠ Uzbecká 30, MŠ Hatě 19, MŠ Bořetická 7, MŠ Fanderlíkova 9a, MŠ nám. Svornosti 8, MŠ Beruška Plovdivská 6, MŠ Prušánecká 8, ZŠ Měšťanská 21, ZŠ Arménská 21, ZŠ nám. Svornosti 7, Školní jídelny nám. Svornosti 7; 1b – 1m více tisková zpráva

RMB bere na vědomí
- žádost Spolku LUNGTA o projednání k připojení se k mezinárodnímu kampani „Vlajka pro Tibet“ a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na Nové radnici v Brně dne 10. března 2018; 17

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Enviros. Město Brno přistoupilo v září loňského roku k Paktu starostů a primátorů. Města a obce, které k tomuto paktu přistoupí, se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. Cílem je především zlepšit odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn. Akční plán pro udržitelnou energii (SECAP) je klíčový dokument, který ukazuje, jakými kroky bude člen Paktu směřovat k dosažení svého závazku do roku 2030; 141


Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.02.2018 15:44
  • Datum poslední aktualizace: 13.02.2018 15:44
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design