Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/153 dne 23. 1. 2018

23. leden 2018

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí individuálních investičních dotací DPMB, a to:
a) 3 miliony korun na letošní realizaci projektu „Bezbariérová zastávka LD Nová osada“,
b) 90 milionů korun na realizaci projektu „Rekonstrukce tramvajové tratě Údolní II, Lerchova II, Klácelova“, která proběhne v období 2018–2019,
c) 15 milionů korun na letošní realizaci projektu „Rekonstrukce tramvajové trati Koliště – Moravské náměstí“
a dále změnu v poskytnuté individuální investiční dotaci DPMB na realizaci projektu „Odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“. Změna spočívá v prodloužení doby realizace z původního 2017–2018 na 2017–2019 a v přesunu části finančních prostředků (30 mil.) z roku 2018 do roku 2019; 75

RMB schvaluje

- návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního opatření o stavební uzávěře v k. ú. Líšeň, lokalita Kostelíček a vydává územní opatření o stavební uzávěře v téže lokalitě; 16 více tisková zpráva

- investiční záměr „Revitalizace Tyršova parku a zpřístupnění pravého břehu Svitavy při ulici Valchařské“; 18

- „Záměr zajištění dočasného ubytování pro specifickou cílovou skupinu navazující na poskytovanou zdravotní péči v Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci“; 105 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce Dominikánského náměstí“ nabídku společností Skanska, a. s., a Skanska, S. A., sdružených ve společnosti s názvem „Sdružení Skanska“; více tisková zpráva

RMB bere na vědomí
- zprávu týkající se financování protidrogových služeb v roce 2018 ze strany Jihomoravského kraje a ukládá panu náměstkovi Matěji Hollanovi projednat se zástupci JMK doplnění finančních prostředků ze strany Jihomoravského kraje na protidrogové služby v roce 2018; 108

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.01.2018 15:22
  • Datum poslední aktualizace: 23.01.2018 15:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design