Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/151 dne 9. 1. 2018

9. leden 2018

RMB bere na vědomí
- Koncepci elektromobility ve městě Brně; 36 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- změnu závazku u veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (III. a IV. etapa)“ a dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Adam Rujbr Architects. Původně bylo v plánu přestěhovat některá zdravotnická zařízení z polikliniky Zahradníkova a z polikliniky Žerotínovo náměstí do doposud nevyužívané budovy Veveří 64. Během zpracování studie zjistil projektant, že tyto prostory nebudou stačit. Z tohoto důvodu je nutné do projektového řešení rekonstrukce polikliniky Zahradníkova zahrnout i další budovu v areálu na adrese Nerudova 7. Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy bude celková cena navýšena o 15 % na 21,31 milionů korun bez DPH; 7

- znění Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“; 44

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Stavební úpravy polikliniky Lesná – autorská dozor“ společnost DKarchitekti s nabídkovou cenou 840 tisíc korun; 31

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.01.2018 16:06
  • Datum poslední aktualizace: 09.01.2018 16:06
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design