Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/148 dne 19. 12. 2017

19. prosinec 2017

RMB schvaluje

- Investiční záměr „Lesopark k. ú. Ponava“. Řešené území se nachází v katastrálním území Ponava nad obchodním domem TESCO, mezi Arboretem Mendlovy univerzity a ulicí Porgesovou. Cílem investice je vybudování cestní sítě, sadových úprav a instalace mobiliáře. Investiční záměr předpokládá realizovat jako pilotní etapu zónu „třešňový sad“ spolu s obvodovou komunikací a s instalací dřevěných pódií s altány; 67

- vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění soch věnovaných architektu Adolfu Loosovi a páterovi Martinu Středovi; 61, 62 více tisková zpráva

- Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Fondem dalšího vzdělávání – státní příspěvkovou organizací při realizaci projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“; 75 více tisková zpráva

- poskytnutí náhradních bytů v celoměstském zájmu:
1. nájemcům ze čtyř bytových jednotek z domu Dornych 44 vyklizovaného z důvodu stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb“
2. čtyřem nájemcům bytů z domu Zábrdovická 20

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města Brna byla schválena směna pozemku ve vlastnictví města Brna, jehož součástí je bytový dům Zábrdovická 20 za pozemek, jehož součástí je bytový dům Dornych 44. Tento dům bude zdemolován z důvodu provedení stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb“; 125

RMB vybírá

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ nabídku společností UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., a KOMFORT, a. s., sdružených ve společnosti s názvem Společnost pro Sýpku; 22 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 126
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.12.2017 16:38
  • Datum poslední aktualizace: 19.12.2017 16:38
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design