Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/144 dne 5. 12. 2017

5. prosinec 2017

RMB doporučuje ZMB schválit

- předložený návrh Pokynů pro zpracování nového návrhu změny Územního plánu města Brna. Současně je předkládáno na vědomí i vyhodnocení dosavadního postupu a výsledků projednání změny ÚPmB B36/07-II, které odůvodňuje potřebu zpracování nového návrhu; 65 

- projektový záměr „Strategie integrace cizinců ve městě Brně“ a doporučuje ZMB souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na tento projekt; 44 více tisková zpráva

- obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol a 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol; 56, 57 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- komisionářskou smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace a svěřuje Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků ke komisionářské smlouvě; 24

- Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019; 85 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2017 14:35
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2017 14:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design