Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/143 dne 28. 11. 2017

28. listopad 2017

RMB doporučuje ZMB udělit

- čestné občanství města Brna za období 2014–2018

▪ Václavu Hynku Machovi in memoriam za přínos v oboru sochařství a brněnské meziválečné architektury

▪ generálmajorovi letectva v. v. Emilu Bočkovi, za hrdinství a nasazení vlastního života v boji za svobodu; 11

 

RMB doporučuje ZMB schválit

- přejmenování parku s názvem Hvězdička v k. ú. Zábrdovice na název „Hvězdička – park Eugena Horvátha“ po Eugenu Horváthovi (*1940–†2014), romském muzikantovi a primášovi; 12

- návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 850 000 korun Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu „Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově“. Zřízení českého centra (lektorátu českého jazyka) v ukrajinském Charkově navazuje na dlouhodobou úspěšnou spolupráci partnerských měst Brna a Charkova. Cílem centra bude nabídnout studentům partnerské charkovské univerzity kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc. České centrum v Charkově bude provozováno Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (dále jen JCMM) a zřízeno bude na půdě Charkovské národní ekonomické univerzity A. N. Beketova. Výuka českého jazyka bude zahájena v září 2018 a potrvá do května 2019. Po tuto dobu bude také provozováno české centrum. Při úspěšném vyhodnocení činnosti se uvažuje o prodloužení fungování centra i na další roky a o případném zavedení stipendií pro talentované studenty pro studium na brněnských univerzitách; 20

 - návrh smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby „Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje ‚Brno Expat Centre‘“. Cílem BEC je poskytovat podporu vysoce kvalifikovaným cizincům, kteří pracují nebo hodlají pracovat v Brně. To přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a pro vysoce kvalifikované cizince. V posledních letech se jejich počet v Brně významně zvýšil, a proto roste i potřeba péče o ně a jejich rodiny.
Brno Expat Centre přistoupí ke změně svého financování a nově bude mít od města 5letý kontrakt na skutečně provedené výkony až do výše 4 mil. Kč ročně. První zálohovou platbu, stejně tak i samotnou smlouvu bude projednávat Zastupitelstvo města Brna na svém prosincovém jednání; 22

- strategickou část Strategie BRNO 2050; 17 více tisková zpráva

 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4,3 mil. Kč společnosti IN Film Praha na realizaci projektu „Skleněný pokoj“. Film v režii Julia Ševčíka vznikne podle známého románu britského spisovatele Simona Mawera. Bude se natáčet ve vile Tugendhat i na dalších místech v Brně a Jihomoravském kraji; 103

 

RMB schvaluje

- úpravu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím a ruší dnem 30. 11. 2017 dozorčí a zřizovací listiny dozorčích rad příspěvkových organizací: Městské divadlo Brno, Národní divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Filharmonie Brno, TIC Brno, Úrazová nemocnice v Brně, Správa hřbitovů Brna, Veřejná zeleň města Brna, ZOO Brno a stanice zájmových činností a Kancelář architekta města Brna a doporučuje ředitelům dotčených institucí zřídit Radu příspěvkové organizace. Dosavadní dozorčí rady zřizovalo a jejich členy jmenovalo město. Nový orgán – Rada příspěvkové organizace, jejíž jmenování je v kompetenci organizace (potažmo jejího ředitele), bude financován z prostředků příspěvkové organizace, nikoli z rozpočtu města. Nově bude moci tato rada působit jako kontrolní a iniciativní orgán příspěvkové organizace, např. kontrolovat její finanční hospodaření; 3

- zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky na zpracování Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ v návaznosti na urbanistickou soutěž o návrh lokality „Na Kaménkách – Brno, Černovice“. Vyzváni budou ocenění účastníci soutěže v pořadí dle ocenění. Více o soutěži najdete zde. Předpokládaná cena této veřejné zakázky je 400 až 500 tis. Kč; 119

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“ v nadlimitním režimu; 127 více tisková zpráva

- přípravu zástavby lokality Dolní Louky podle výtahu zpracované objemové zastavovací studie atelieru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s. r. o; 134 více tisková zpráva

 

RMB jmenuje

- pana Ing. Aleše Doležela vedoucím Bytového odboru, a to s účinností od 1. ledna 2018. Pan Doležel zvítězil ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásili čtyři uchazeči; 1e

 

  

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.11.2017 16:03
  • Datum poslední aktualizace: 28.11.2017 16:03
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design