Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/141 dne 14. 11. 2017

14. listopad 2017

RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na službu „Revitalizace Holáseckých jezer“, předpokládaná hodnota zakázky činí 2 038 898,- Kč; 25

- výzvu k podání nabídek podle zákona o zadávání veřejných zakázek na stavební práce „Wellness na Městském plaveckém stadionu Lužánky“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 15,5 mil. Kč bez DPH; 33 více tisková zpráva

- dodatek č. 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky. RMB na své schůzi konané dle 19. 9. 2017 souhlasila s centralizovaným pořízením dodávek elektrické energie a zemního plynu na období od 1. 1. do 31. 12. 2018 pro vybrané odběratele statutárního města Brna na komoditní burze Power Exchange Central Europe. Po schválení dodatku bude komoditní burze předána poptávka na nákup silové elektřiny a zemního plynu; 60

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK mezi JMK, Nemocnicí Milosrdných bratří, p. o., a statutárním městem Brnem. Cílem dotace je stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Jihomoravském kraji pro rok 2017; 116

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GARDEN Studio, s. r. o., na akci „Nákup kompaktního traktoru s komfortní kabinou – Městský fotbalový stadion Srbská, Brno“; 118

- kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností B a P holding, a. s., na veřejnou zakázku „Mobilní kluziště – curlingová dráha – ledová dráha“. Realizace zakázky se předpokládá v roce 2017–2018, předpokládaná cena je 20.745.230,- Kč bez DPH; 120

RMB souhlasí

- se záměrem směny pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna a doporučuje ZMB schválit tuto směnu pro účely stavby „Tramvaj plotní“; 100 více tisková zpráva

- s podáním žádosti o dotaci na akci „Realizace větrání s rekuperací ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec“. Cílem projektu je úspora energií prostřednictvím modernizace vzduchotechniky s rekuperací, zároveň dojde ke zlepšení hygienických podmínek; 117

- s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 31. 3. 2017, kterým byla poliklinika na Zahradníkově zbavena statusu kulturní památky. Žalobou proti tomuto rozhodnutí chce město dosáhnout návratu k předchozímu stavu a zabránit odpamátnění dalších budov; 121 více tisková zpráva

- s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“. Cílem projektu je posílení infrastruktury a konsolidace IT infrastruktury NMB s ohledem na dostupnost, integritu dat a fyzickou bezpečnost všech částí infrastruktury; 125

RMB zřizuje

- 5 funkčních míst v Odboru sociální péče a zároveň bere na vědomí, že 95 % nákladů na tyto platy bude hrazeno z projektu „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“; 1i více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

- účastníky, kteří prokázali splnění kvalifikace u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Atletická hala Campus“ a budou vyzváni k podání nabídky. Jde o společnosti „Výstavba atletické haly Campus“ a „Metrostav a K4 pro Campus“; 125

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.11.2017 15:18
  • Datum poslední aktualizace: 14.11.2017 15:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design