Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/137 dne 17. 10. 2017

17. říjen 2017

RMB bere na vědomí
- vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy v souladu se zák. č. 312/2002 Sb.; 1e

RMB doporučuje ZMB schválit
- navýšení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno ve výši 18 959 000 Kč a Filharmonii Brno ve výši 1 041 000 Kč. Obě částky budou pokryty z rezerv. Uvedeným organizacím se v letošním roce snížily výnosy ze vstupného a současně zvýšily náklady z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla, kvůli které musejí hradit např. pronájem a vybavení náhradních prostor; 40 

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí
- zajištění náhradního provozu kina Art v prostorách Galerie TIC na Radnické 4, a to od října 2017 do srpna 2018. Vzhledem k tomu doporučuje zastupitelstvu také schválit účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro provozovatele kina Art – TIC Brno, p. o., ve výši 855 tisíc korun. Tato částka kompenzuje příjmy, o které kino přijde kvůli neočekávanému prodloužení rekonstrukce, a pomůže TIC Brno pokrýt celkové náklady na provizorní provoz kina, jeho propagaci v náhradních prostorách i opětovné uvedení do povědomí veřejnosti po návratu do zrekonstruované budovy. Tyto náklady odhaduje TIC Brno za celé období (říjen 2017 – srpen 2018) na 3 040 000 Kč; 41

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.10.2017 13:54
  • Datum poslední aktualizace: 17.10.2017 13:54
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design