Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/136 dne 10. 10. 2017

10. říjen 2017

RMB schvaluje

- účast města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018. Cílem prezentace města Brna je především pozvat návštěvníky veletrhů do Brna, jeho okolí a ukázat město Brno jako turistickou a kulturně atraktivní destinaci. Prezentace města na veletrzích cestovního ruchu bude cíleně směřována do zemí s předpokládaným největším turistickým potenciálem. Pro rok 2018 bylo vybráno celkem 11 domácích a zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Jedná se o Ferienmesse Vídeň, Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Toursalon Poznaň, Holiday World Praha, F.RE.E Mnichov, ITB Berlín, Hana Tour Travel Show (Soul), Tourism Expo Japan, WTM Londýn a TC Lipsko. Při prezentaci města Brna se předpokládá spolupráce s dalšími partnery: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, TIC Brno, Centrála cestovního ruchu – jižní Morava a Jihomoravský kraj; 6

- Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna. Dochází v něm k prodloužení otevírací doby během Památky zesnulých (včetně dnů od předcházející soboty do následující neděle; tzn. letos to bude 9 dní, dosud to byly 3 dny), Štědrého dne (včetně dvou předcházejících dnů) a Velikonočního pondělí (včetně tří předcházejících dnů). Nově budou v uvedené dny všechna pohřebiště otevřena od 7 do 21 hodin, s výjimkou Ústředního hřbitova a Židenic, které budou zavírat v 19 hodin. V souvislosti s tím bude třeba na hřbitovech vybudovat osvětlení, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků i po setmění; 14

- Zahájení zadávacího řízení na výběr správce stavby, TDI a koordinátora BOZP k projektu Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2–4; předpokládaná hodnota zakázky: 50 milionů korun bez DPH; 31 

- umístění pamětní desky na budovu Besedního domu č. p. 534, Besední 2, Husova 20. Na město Brno se obrátila starostka sokolské župy Jana Máchala s informacemi o zamýšlené realizaci pamětní desky k 100. výročí vzniku Československa. Sokol měl totiž v roce 1918 výrazný podíl na vzniku samostatného Československa a z balkonu Besedního domu byla dne 29. října 1918 oznámena obyvatelům Brna zpráva o vzniku ČSR. Návrh pamětní desky vzešel z výtvarné soutěže, kterou pořádal Sokol Brno I. Autorem vítězného návrhu je akademický sochař Radim Hanke; 65

- vyhlášení architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh „Kreativní centrum Brno“ v termínu 16. října 2017. RMB také schvaluje soutěžní podmínky a zadání této soutěže. Zároveň RMB ukládá řediteli KAM zajistit řádné vyhlášení soutěže a organizaci jejího dalšího průběhu; 79

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace „Bytové domy Tereza Nováková – I. etapa“ nabídku společnosti ARCHIKA – architektonická projekční kancelář, s. r. o. Rada města Brna na svém zasedání dne 22. srpna 2017 schválila výstavbu dvou bytových domů při ulici Terezy Novákové. Mělo by zde vzniknout 16 až 18 bytů. Pro zpracování projektové dokumentace byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka výše jmenované společnosti s nabídkovou cenou 1,960 milionu Kč bez DPH a termínem plnění 305 dní od podpisu smlouvy. Více o plánované výstavbě najdete zde: www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/v-lokalite-terezy-novakove-vzniknou-dva-bytove-domy/; 17

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Komplexní analýza činnosti městských nemocnic a návrh na jejich další rozvoj a spolupráce" nabídku společnosti DERS Medical, s. r. o; 77 více tisková zpráva 

RMB bere na vědomí

- zapsání spolku Brněnsko, z. s., do spolkového rejstříku, a schvaluje delegování radní pro marketing a cestovní ruch Petry Rusňákové, aby statutární město Brno zastupovala na valných hromadách a jednáních spolku. Cílem spolku Brněnsko je zvýšit konkurenceschopnost regionu v oblasti cestovního ruchu; 7

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.10.2017 15:29
  • Datum poslední aktualizace: 10.10.2017 15:29
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design