Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/134 dne 26. 9. 2017

26. září 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- posouzení projektu „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“ a souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí; 54 více tisková zpráva 

- posouzení projektu „Zateplení objektu Úrazové nemocnice Brno, Ponávka 10“ a souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí; 55 více tisková zpráva 

- snížení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Domovu pro seniory Holásecká a Domovu pro seniory Foltýnova. Zároveň RMB doporučuje ZMB schválit zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: Domov pro seniory Věstonická, Domov pro seniory Kociánka a Centrum sociálních služeb; 141 více tisková zpráva 

RMB souhlasí
- s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu „Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“ připravovaného Masarykovou univerzitou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; 26 více tisková zpráva 

RMB bere na vědomí
- „Plán organizace hromadné dopravy na rok 2018“ jako podklad pro přípravu dodatku č. 22 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřených mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.; 22 více tisková zpráva 

RMB schvaluje
- výběr zhotovitele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště–Rooseveltova“, kterým na základě doporučení hodnotící komise bude Metrostav, a. s. Nabídková cena činila 145 780 532,29 Kč. Práce na Kolišti započnou až po opětovném zprůjezdnění ulice Křenové. Více zde  a a na webové stránce www.kopemezabrno.cz ; 148

- výběr zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“. Rada zohlednila doporučení hodnotící komise a zvolila jako nejvhodnější nabídku společnosti OHL ŽS, a. s., jejíž nabídková cena byla 54 699 500 Kč. 129

- zadávací podmínky na veřejnou zakázku výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích. Více informací najdete na stránce věnované tomuto strategickému projektu ; 131

- návrh realizace adaptačních opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno v roce 2018; 33 více tisková zpráva 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.09.2017 16:29
  • Datum poslední aktualizace: 26.09.2017 16:29
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design