Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/132 dne 12. 9. 2017

12. září 2017

RMB schvaluje
- rámcovou smlouvu o provozování a správě WiFi sítě na území statutárního města Brna mezi městem Brnem a firmou Technické sítě Brno a vzor dílčí smlouvy o provozování a správě WiFi sítě na území městské části, který je součástí rámcové smlouvy. Cílem projektu „Free WiFi sítě“ je poskytování přístupu k internetu neomezenému množství uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné, bezplatné, bezdrátové sítě na území města. Tato síť bude provozována pod názvem „BrnoPublicWiFi“ na místech s vysokou koncentrací obyvatel a návštěvníků. Projekt bude financován městem jako veřejná podpora Technickým sítím Brno. Limitní částka, kterou lze takto vyčerpat, je ekvivalent 200 tisíc euro za tři po sobě jdoucí fiskální období. Na jeden rok je to 66 tisíc euro. Tomu bude přizpůsoben i počet připojených lokalit. Proto je v této fázi projektu navržena realizace jedné lokality pro každou MČ, která o projekt projevila zájem, s výjimkou MČ Brno-střed, kde budou zahrnuty tři lokality (náměstí Svobody, Jakubské náměstí a Zelný trh). Realizace začne od roku 2018; 61

RMB vyhlašuje
-  výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace a bere na vědomí, že výběrová komise bude jmenována dle následujícího klíče:

4 členové – zástupci zřizovatele
5 členů – zástupci odborné veřejnosti, z toho:

1. současný ředitel Centra experimentálního divadla, p.o.
2. zástupce Asociace profesionálních divadel České republiky
3. zástupce za Divadelní fakultu JAMU
4. zástupce za Institut umění – Divadelní ústav
5. zástupce za spolek SVĚT A DIVADLO
Inzerát s detailními informacemi bude zveřejněn na adrese www.brno.cz  v sekci občan/volná místa. 
Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Centra experimentálního divadla, p.o.“ nejpozději do 15. 12. 2017 (včetně) na adresu Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno; 80

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.09.2017 15:35
  • Datum poslední aktualizace: 12.09.2017 15:35
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design