Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/130 dne 29. 8. 2017

29. srpen 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC na projekt „Kreativní vouchery Brno“ ve výši 4,5 milionu korun z rozpočtu statutárního města Brna. Kreativní voucher Brno je jednorázová dotace poskytnutá firmám na využití služeb subjektů působících v kulturních a kreativních odvětvích. Záměrem programu je podpořit firmy v procesu tvorby inovací a růstu pomocí služeb partnerů v kulturním a kreativním průmyslu. Ti přispívají k vylepšení produktů, procesů a služeb firem a jejich prezentace. Díky tomu mohou firmy upevňovat svoji pozici na trhu a budou schopny oslovit dostatečné množství klientů. Mezi první a druhou výzvou došlo k významné změně směrem ke zúžení možných oborů, které mohou dojít k dotační podpoře. Jsou to léčiva, lékárenská péče a diagnostika; pokročilé strojírenské a výrobní technologie; přesné přístroje; technologie pro letecký průmysl; vývoj softwaru a hardwaru; 10

- přistoupení statutárního města Brna k Paktu starostů a primátorů; 92 více tisková zpráva 

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace Jihomoravské radě dětí a mládeže ve výši 200 tisíc korun z rozpočtu města Brna na rok 2017. Jedná se o podporu aktivit neformálních skupin mládeže, tzv. Iniciativ mládeže – mládež Brnu, jmenovitě na nájemné, jízdné, nákup materiálu, doplnění vybavení a propagaci; 95

RMB schvaluje
- manuál realizace projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ a doporučuje ZMB vzít na vědomí rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a proinkluzivity základního vzdělávání ve městě Brně a pokračování v nastaveném systému podpory předškolního a základního vzdělávání, které je již podporováno v rámci projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ má celkové náklady necelých 50 milionů korun. Dotace činí 95 %. Spoluúčast města je 5 %, tedy necelých 2,5 milionu korun; 20

- manuál realizace projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“. Cílem projektu je vytvoření nového strategického rozvojového dokumentu „Strategie pro Brno 2050“ a vybraných oborových strategií, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel města (Strategie bydlení, Kulturní strategie, Koncepce sportu a Plán zdraví města). Díky jednotnému metodickému vedení, propojení a vzájemné koordinaci zpracování těchto nově vznikajících dokumentů bude zajištěn soulad dlouhodobých cílů na úrovni celkového rozvoje města. Předpokládané náklady ve výši 6,820 milionů korun pokryje z 95 % dotace z operačního programu Zaměstnanost. Spoluúčast města se předpokládá ve výši 341 tisíc korun; 21

- pořadí návrhů urbanistické jednofázové užší projektové soutěže o návrh v lokalitě „Na Kaménkách“; 91 více tisková zpráva 

- záměr stavebních úprav 5 volných bytových jednotek v domě Rašínova 12; 96 více tisková zpráva 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.08.2017 14:15
  • Datum poslední aktualizace: 29.08.2017 14:15
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design