Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/129 dne 22. 8. 2017

22. srpen 2017

RMB bere na vědomí
- informaci o postupu přípravy lokality Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice a schvaluje výstavbu dvou bytových domů a komunikace – I. etapa výstavby v lokalitě Terezy Novákové; 33 více tisková zpráva 

RMB schvaluje
- smlouvu s hlavním městem Prahou a statutárním městem Ostravou o zajištění společné expozice a prezentace na veletrhu realit a nemovitostí MIPIM 2018, který se bude konat ve dnech 13. – 16. 3. 2018 v Cannes. Náklady pro město Brno činí cca 1 500 000 Kč + DPH a budou uhrazeny z rozpočtu KMSM na rok 2018. Smlouva předpokládá účast města Brna na veletrhu ve společné expozici s Prahou a Ostravou na ploše 251 m2 v suterénu Festivalového paláce na hlavním průchozím koridoru; 10

- výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2018 v programech „Dotace na činnosti v oblasti podpory rodiny“, „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“, „Dotace na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“ a „Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna“; 24


- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní zakázku na stavební práce „Bytové domy Vojtova, Brno“; 34 více tisková zpráva 

RMB vybírá
- pro podlimitní veřejnou zakázku „Kino Art – stavební úpravy, likvidace azbestu“ nabídku společnosti I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. s nabídkovou cenou 2,683 milionu Kč bez DPH. Součástí smlouvy je závazek vypracování harmonogramu prováděných prací. Lhůta pro dokončení díla se sjednává na 95 dní od předání staveniště zhotoviteli

Kino Art bude do konce září dle plánu působit v objektu bývalého lihovaru The Distillery na Pekařské 76. V sále s maximální kapacitou 70 míst hraje kino dvakrát denně a vedle filmových představení nabízí také diskuze s hosty či vlastní tematické přehlídky. V současné době se připravuje plán zajištění provozu kina Art po dobu rekonstrukce, který bude brzy zveřejněn. Akce s požadavky na více sálů a větší kapacitu budou přesunuty do Sálu Břetislava Bakaly. Vedle mezinárodního festival krátkých filmů Brněnská 16 se to týká například přehlídky německy mluvených filmů Das Filmfest, festivalu sci-fi filmů Future Gate, filmové přehlíky Be2Can či videoherního festivalu Gamer Pie. Vedle toho připravuje tým Kina Art v současné době sérii pop-up projekcí na netradičních místech pod značkou No Art, které by měly probíhat po celý čas rekonstrukce kina.

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí neinvestičních příspěvků ve výši 979 tis. Kč mateřským školám na nově otvírané kapacity v r. 2017 dle tabulky „Nově otvírané kapacity mateřských škol v roce 2017“, s termínem vyúčtování do 20. 1. 2018. Důvodem návrhu je pomoc vedení škol získat a udržet kvalitní zaměstnance již od začátku školního roku a také snaha urychlit práce spojené s vybavováním a přípravou objektů na jejich otevření; 25

- přeřazení sportovního odvětví cyklistika – kolová, krasojízda, cyklokros z II. skupiny individuálních sportů do I. skupiny individuálních sportů uvedené v „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ v tabulce Rozdělení sportů ve městě Brně a dále

▪ rozšíření I. skupiny individuálních sportovních odvětví v tabulce Rozdělení sportů ve městě Brně o orientační sporty,
▪ rozšíření II. skupiny individuálních sportovních odvětví v tabulce Rozdělení sportů ve městě Brně o rychlobruslení, vzpírání, horolezectví a biatlon,
▪ rozšíření II. skupiny kolektivních sportovních odvětví v tabulce Rozdělení sportů ve městě Brně o curling, vodní pólo a 
▪ přeřazení sportovního odvětví jachting a kanoistika z II. skupiny individuálních sportů do I. skupiny individuálních sportů.
V případě, že volené orgány schválí výše uvedené změny, OŠMT MMB následně vypíše výzvu v programu podpory vrcholového sportu pro rok 2018 již v souladu se schválenými změnami; 27

RMB doporučuje ZMB souhlasit
- s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci „Vybudování hřiště na Osové v MČ Brno-Bohunice“. Cílem projektu je doplnit areál Park Osová o chybějící prvek v podobě hřiště pro míčové sporty. Předpokládané náklady činí celkem 8,5 mil. Kč, maximální výše dotace z MŠMT je stanovena na 60 % z celkových uznatelných výdajů; 93

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.08.2017 15:51
  • Datum poslední aktualizace: 22.08.2017 15:51
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design