Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/128 dne 8. 8. 2017

8. srpen 2017

RMB schvaluje
- výpověď dvou nájemních smluv o užívání prostorů v podchodu pod hlavním nádražím ČD označených jako stánek č. 14 a č. 15. Městská část Brno-střed usiluje o zlepšení vzhledu této lokality a odeslala statutárnímu městu Brnu žádost o vypovězení těchto smluv. V roce 2016 byl nájemce v prodlení s hrazením nájemného, které uhradil s několikaměsíčním prodlením. V současné době je nájemce v prodlení s platbami za první a druhé čtvrtletí roku 2017; 24

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno Gorkého, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“; 118 více tisková zpráva 

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Atletická hala Campus“ v nadlimitním režimu; 120 více tisková zpráva 

RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru na akci „Parkovací stání – ulice Jana Broskvy“. Tato ulice se nachází v blízkosti Chrlického náměstí. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, označenou jako slepá ulice. V ranních hodinách zde bývá značný provoz, protože je to jediná komunikace vedoucí k zástavbě rodinných domů za tratí. Investiční záměr se zabývá zejména vyřešením kolizní dopravy v době ranní špičky, kdy je potřeba zkoordinovat provoz rodičů přivážejících děti do školy a obyvatel přilehlé zástavby. Stavební úpravy stávajících a nově navrhovaných ploch jsou řešeny pomocí předláždění chodníků, rozšíření vozovky, vybudování obratiště a nových parkovacích stání. Navrhované úpravy také řeší prostor před základní a mateřskou školou jako zklidněnou zónu. Orientační náklady budou ve výši nad 5 milionů korun; 17

- se záměrem nabytí mobilního kluziště, s využitím tohoto zařízení v rámci realizace projektu Olympijského parku v pavilonu Z areálu brněnského výstaviště a s následným provozováním tohoto zařízení ve stejné lokalitě. Město Brno projevilo zájem o zapojení do projektu Olympijských parků pro rok 2018, kdy se konají ZOH v Pchjongčchangu. Na tomto projektu bude spolupracovat statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Český olympijský výbor. Na červnovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Brna dotaci ve výši 10 milionů Kč. Pavilon Z a jeho okolí bude využit pro prezentaci olympijských sportů. V hale bude umístěna ledová plocha pro hokej a curling a zároveň i plocha pro rychlobruslení. Uvažovalo se o pronájmu těchto zařízení. Vzhledem k předpokládané výši nájemného je výhodnější toto zařízení koupit a využívat je i v dalších letech v době, kdy není pavilon Z využíván. Veletrhy Brno a. s. by poskytly pavilon Z a ledové plochy by nabyla a provozovala společnost STAREZ-SPORT;

RMB vybírá
- pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Metrostav a. s.; 135 více tisková zpráva 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.08.2017 15:08
  • Datum poslední aktualizace: 08.08.2017 15:08
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design