Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/124 dne 11. 7. 2017

11. červenec 2017

RMB souhlasí
- se zapojením statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2017 a schvaluje Memorandum o spolupráci při oceňování dobrovolníků mezi městem Brnem, Maltézskou pomocí, o. p. s. a Jihomoravským krajem; 15 více tisková zpráva 

RMB schvaluje
- vzorovou smlouvu o působení koordinátora práce s rodinou v rámci projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“. Tento tříletý projekt město realizuje od 1. ledna 2017 a jeho hodnota činí 70 milionů Kč. Do projektu, jehož cílem je podpora předškolního vzdělávání, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem a městskými částmi a 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby. Zapojené školy s více než 4 třídami získají z projektu navíc personální podporu v podobě koordinátora pro práci s rodinou. Ti budou podporovat spolupráci mezi mateřskou školou a rodinami dětí, a to zejména při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žijících v neutěšených rodinných poměrech. Smlouva by měla být uzavřena s 26 mateřskými školami; 17

- investiční záměr „Rekonstrukce trianglu Semilasso“; 61 více tisková zpráva 

- připojení města Brna k Chartě Evropského týdne mobility 2017. Cílem této kampaně je dosáhnout šetrnější a ekologičtější dopravy. Jejím letošním tématem jsou služby sdílené mobility; 62


RMB vybírá
- nejvhodnější nabídky ke třem veřejným zakázkám malého rozsahu na dodávku nábytku a vnitřního vybavení do tří mateřských škol.
Pro veřejnou zakázku na dodávku do Mateřské školy Přemyslovo náměstí byla vybrána nabídka společnosti SAPIN, s. r. o. s nabídkovou cenou necelých 544 tisíc s DPH.
Pro dodávku interiérového vybavení do MŠ Pastviny byla vybrána nabídka Romana Lébla za necelých 242 tisíc Kč s DPH.
Pro dodání nábytku a vybavení do MŠ Žabka byla vybrána nabídka společnosti MAKRA DIDAKTA, s. r. o. Tato společnost nabídla nejnižší cenu 492 tisíc Kč s DPH; 18, 19, 20

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí“ nabídku Ing. Adolfa Jebavého – ADOS, Alternativní dopravní studio; 21 více tisková zpráva 


RMB bere na vědomí
- zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2–4“; 84 více tisková zpráva 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.07.2017 15:57
  • Datum poslední aktualizace: 11.07.2017 15:57
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design