Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/122 dne 27. 6. 2017

27. červen 2017

RMB ruší

- část usnesení R6/039 ze schůze konané dne 29. 9. 2011 o demolici objektu obřadní síně na pohřebišti Židenice na základě žádosti architekta stavby a posouzení dalších architektů; 108, více tisková zpráva 

RMB souhlasí

- s bezúplatným převodem sportovního povrchu, který byl využit při „Mistrovství Evropy v malém fotbale mužů“, z vlastníka Asociace malého fotbalu ČR, z. s. na společnost STAREZ-SPORT, a. s.; 28, více tisková zpráva 

- se zpracováním investičního záměru „Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace“ na základě doporučení Hasičského záchranného sboru JMK. Přepokládané náklady rekonstrukce, která má zajistit požární bezpečnost objektu, jsou 28 095 300,- Kč bez DPH; 91

- s podporou města Brna při pořádání mezinárodního televizního festivalu Serial Killer: Best TV Fest Brno, jehož předpokládaný termín je stanoven na 3.–6. května 2018 a odhadovaná návštěvnost mezi 12–15 tisíci návštěvníky. Jednalo by se o ojedinělou akci v rámci střední a východní Evropy s rozpočtem 12 milionů korun; 123, více tisková zpráva 

RMB schvaluje

- posouzení projektu „INTESMOG“ a žádost o dotaci na tento projekt, který se zabývá naplňováním cílů programu pro zlepšování ovzduší ve městě Brně do roku 2025 regulací automobilové dopravy pomocí nasazení inteligentních dopravních systémů; 34

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Základní škola Vejrostova 1 – přístavba“, škole bude přistavena nová budova a zřízen evakuační výtah; 43, více tisková zpráva 

- vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Brno – Jundrov IV. Etapa“. Dle územního plánu města Brna je předmětný obytný soubor situován v návrhové ploše bydlení čistého, tzn. záměr jeho výstavby je v souladu s koncepcí územního rozvoje města; 104

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“. V rámci této rekonstrukce budou provedeny také práce na kanalizaci, vodovodu, tramvajové trati atd. Předpokládaná hodnota nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je ve výši 224 914 206,30 Kč bez DPH; 110

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š 3 primárního kolektoru“. Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců a předpokládaná hodnota zakázky je 59 925 631,20 Kč bez DPH; 111

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště–Rooseveltova“. Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace s vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch v ulici Koliště v úseku mezi ulicemi Lidická a Milady Horákové a rekonstrukce komunikačních ploch včetně tramvajové trati v ulici Milady Horákové v úseku mezi ulicemi Koliště a Rooseveltova. Předpokládaná hodnota nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je ve výši 148 826 121 Kč bez DPH; 118

RMB vybírá

- pro nadlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (III. a IV. etapa)“ nabídku společnosti Adam Rujbr Architects s.r.o. a zároveň schvaluje smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro tuto stavbu mezi statutárním městem Brnem a výše zmíněnou vybranou společností; 112

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.06.2017 15:07
  • Datum poslední aktualizace: 27.06.2017 15:07
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design