Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/120 dne 13. 6. 2017

13. června 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 142,4 tisíc korun na projekt ParaCENTRA Fenix „Brno je i moje město“. Posláním spolku je zejména sdružování imobilních občanů po úrazu páteře, jejich pečujících osob a příznivců a podpora kvalitního, nezávislého, aktivního života. Projekt „Brno je i moje město“ nabízí komplexní zpracování osmi krátkých instruktážních videí prakticky dokumentujících bezbariérovost veřejných objektů. Na výrobě videí se budou podílet i klienti spolku, kterým bude k dispozici expert na bezbariérovost. Projekt nabízí postiženým osobní a odborný růst, pracovní příležitost a možnost začlenění. Videa by mohla být součástí virtuálních prohlídek v aplikaci Mapa přístupnosti Brna, která byla spuštěna v letošním roce; 30 

RMB schvaluje
- záměr celkové rekonstrukce objektu Křenová č. p. 277 na pozemku p. č. 227 k. ú. Trnitá a vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. arch. Davida Vrtka; 41 více tisková zpráva

- záměr výstavby bytových domů v lokalitě vnitrobloku Francouzská a uspořádání architektonicko-urbanistické jednofázové projektové soutěže o návrh na lokalitu vnitrobloku Francouzská. Zároveň schvaluje výběr těchto tří přímo vyzvaných ateliérů: Atelier RAW s.r.o.; Architekti Hrůša & spol. Ateliér Brno s.r.o. a Chybík + Krystof Associated Architects; 42 více tisková zpráva

- záměr stavebních úprav volných bytových jednotek na sdílené bydlení pro nemocnice a souhlasí s vyřazením jednoho bytu v domě Svitavská 831/23 z 5. skupiny pro sociální bydlení a s přeřazením do skupiny bytů pro sdílené bydlení pro nemocnice; 44 více tisková zpráva

- podání nominace projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ do soutěže pořádané organizací FEANTSA v rámci udílení cen projektům ukončujícím bezdomovectví. FEANTSA je Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova. Ceremoniál udílení cen se koná při příležitosti 60. výročí existence Evropského sociálního fondu; 96

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností UNISTAV CONSTRUCTION a. s., na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“. Nabídková cena včetně DPH činí 27.815.365,92 Kč. Na tuto investiční akci byla dne 14. 4. 2016 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí; 125 

RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru „Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat“. Idea propojení či zprůchodnění má své historické souvislosti a z hlediska strategie a rozvíjení aktivit spojených s cestovním ruchem svůj logický význam. Byla by řešeno prostřednictvím turniketu (prozatím jednostranně ze strany vily Tugendhat směrem k vile Löw-Beer s tím, že zvolené řešení umožní v budoucnu změnu režimu na oboustranný provoz). Zpracování projektové dokumentace uhradí statutární město Brno. Investice s celkovými náklady 2000 tis. Kč zahrnuje instalaci turniketu, výměnu stávající provizorní brány za stálou a instalaci dohledového kamerového systému. Pan náměstek Hollan projedná obousměrný provoz zprůchodnění; 94

- s realizací stezky Po stopách Leoše Janáčka ve veřejném prostoru města Brna jako součástí projektu Janáčkovo Brno. Stezka dlouhá cca 6 km povede centrem Brna kolem míst spojených s životem a dílem Leoše Janáčka. Předpokládaný rozpočet činí 495 tis. Kč; 95

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Propagace statutárního města Brna v rámci akcí v areálu BVV“ jako nejvhodnější nabídku firmy Veletrhy Brno, a. s.; 13 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce a nástavby objektu bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na bytový dům s pečovatelskou službou (DPS) v k. ú. Bohunice“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. arch. Radko Květa. Nabídka činila 1,75 milionu Kč bez DPH. Více informací v tiskové zprávě z března 2017: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/diky-prestavbe-byvale-materske-skoly-vznikne-v-bohunicich-dum-s-pecovatelskou-sluzbou/; 40 

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ jako nejvhodnější nabídku společností Metrostav a.s.; 127 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ nabídku společnosti PROFIPLAST, spol. s. r. o. Cílem úprav je zateplení obvodového pláště, stropu nad 1. PP, zateplení podlahy půdy, výměna oken a vstupních dveří, výměna klempířských prvků atd. Nabídková cena včetně DPH činí 2.469.102,84 Kč. Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí; 128

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ nabídku společnosti OHL ŽS, a.s.; 141

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2017 14:45
  • Datum poslední aktualizace: 13.06.2017 14:45
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design