Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/106 dne 13. 3. 2017

13. březen 2017

RMB schvaluje
- záměr výstavby domu s pečovatelskou službou DPS Bedřichovická a vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci „DPS Bedřichovická“ nabídku společnosti ZEBRONA, s.r.o.; 9 více tisková zpráva 

- výzvu k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Vondrákova 15. Předpokládané náklady na stavební práce činí 20,82 milionu Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, předpokládaná výše dotace je necelých 2,8 milionu Kč. Rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodového a střešního pláště budovy, výměnu okenních a dveřních výplní, kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů včetně nové vzduchotechniky, nové dispoziční úpravy a zastřešení vnitřního atria světlíkem; 16

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku – stavební úpravy polikliniky Lesná. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav na poliklinice Lesná. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí 127 milionů Kč bez DPH. Zahájení realizace se předpokládá v letošním roce; 17

- výběr zhotovitele nové vzduchotechniky do krytu 10-Z – společnost AISECO s.r.o. s nabídkovou cenou téměř 3,9 milionu Kč včetně DPH. V krytu 10-Z na Husově ulici, který byl zpřístupněn v roce 2015, se nyní pohybuje větší množství osob než před zpřístupněním. Od toho se odvíjí potřeba lepší vzduchotechniky. S novou vzduchotechnikou souvisí i výměna části stávajícího kanalizačního potrubí, které je netěsné a zaplavené odpadními vodami; 18

- uspořádání a financování informační kampaně pro obyvatele a návštěvníky města Brna o mobilní aplikaci „Záchranka“ v dopravních prostředcích Dopravního podniku města Brna za zvýhodněných podmínek; 46 více tisková zpráva        

RMB vybírá
- pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu „12. stavba sekundárního kolektoru Česká–Středova – zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace k podání žádosti o vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby“ nabídku společnosti INGUTIS, s.r.o.; 41 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.03.2017 16:17
  • Datum poslední aktualizace: 13.03.2017 16:17
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design