Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/102 dne 14. 2. 2017

14. února 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- rozpočtové opatření ve výši 14,9 milionu Kč z důvodů řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno. Prostředku budou využity především na zavedení náborového příspěvku, na rizikové příplatky a přesčasy; 4

- obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Na základě připomínkování městskými částmi došlo k doplnění zákazu požívání alkoholu v okolí hypermarketů a supermarketů. Na základě návrhů jednotlivých městských částí byly v příloze doplněny (u některých MČ) veřejná prostranství, kde je zakázáno pít alkohol. V příloze 2 byly doplněny akce, na které se zákaz nevztahuje; 79

RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“; 52 více tisková zpráva

- pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her. Těmito pravidly se stanovila místa, kde by teoreticky mohly být povoleny živé hry. Nesmějí se provozovat ve vyloučených lokalitách, v historickém centru města a vedle chráněných budov; 75

RMB zřizuje
- jako svůj poradní a iniciativní orgán v oblasti řešení přístupnosti města a odstraňování bariér Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno; 9 více tisková zpráva

RMB vybírá
- pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017–2019“ jako nejvhodnější nabídku společnosti SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s. r. o. Festival IGNIS BRUNENSIS symbolicky zahajuje letní turistickou sezonu a pravidelně se ho účastní asi 1 milion návštěvníků. Letos se bude konat výroční 20. ročník tohoto festivalu; 8  

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ – zhotovení projektové dokumentace jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Davida Vrtka. Záměrem rekonstrukce je vznik bytového domu s malometrážními byty; 12

RMB zmocňuje
- advokáta Mgr. Aleše Koubka k vedení jednání o převzetí odpovědnosti za provozování areálu Nemocnice Milosrdných bratří Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří. Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří vyjádřil ústy převora Konventu Br. Martina Richarda Macka zájem převzít zodpovědnost za provozování areálu Nemocnice Milosrdných bratří včetně zajištění zdravotnických služeb, které zde provozuje příspěvková organizace města Brna Nemocnice Milosrdných bratří. Podle tohoto vyjádření má Konvent zájem, aby otázky převzetí odpovědnosti za areál a zajištění zdravotní péče byly dořešeny do konce roku 2017. Jednání se zástupci Konventu povedou z titulů svých pracovních funkcí vedoucí Odboru zdraví a vedoucí Odboru rozpočtu a financování. Je vhodné, aby právní jednání, vzhledem ke složitosti problematiky, vedl externí právník. Odbor zdraví provedl výběr právních služeb v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek a jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka Mgr. Aleše Koubka;

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.02.2017 17:11
  • Datum poslední aktualizace: 14.02.2017 17:11
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design