Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/100 dne 7. 2. 2017

7. únor 2017

RMB bere na vědomí
- spolufinancování realizace projektu „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“ formou poskytnutí návratné finanční výpomoci maximálně do výše dotace MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora z Fondu kofinancování projektů a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu; 5 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- návrh nájmu sociálních bytů v rámci Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – VI. vlna. V této vlně bylo schváleno nájemné 2 rodinám; 28 

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“; 41 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“. Na severní a východní hradbě budou hlavními činnostmi vnější úpravy povrchů. V severním přístavku budou vybudovány restaurátorské dílny a sklady. Rekonstrukcí objektu vodojemů bude tato technická památka zpřístupněna návštěvníkům a bude zde zřízeno lapidárium. Rekonstrukce severovýchodního bastionu bude spočívat především v úpravě komunikace a v severozápadním bastionu bude vybudována přerušovaná požární nádrž. V rámci dalších opatření bude provedena hydroizolace vybraných zpevněných a nezpevněných ploch v areálu hradu z důvodu zamezení škod vznikajících zatékáním do objektů hradu Špilberk. Stavební práce budou hrazeny ze schváleného rozpočtu města Brna a očekává se dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 101 milionů Kč; 42 

- výzvu k podání nabídek k akci „Kino Art – stavební úpravy budovy“; 43 více tisková zpráva

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Osobní vozidla pro Magistrát města Brna“ jako nejvhodnější nabídku společnosti AZ SERVIS, a. s. V rozpočtu na rok 2016 byly vyčleněny finanční prostředky na nákup osobních vozidel. Dodací lhůta se však pohybovala od 4 do 6 měsíců, proto byly prostředky přesunuty do roku 2017. Město tak rozšiřuje svůj vozový park o ekologicky šetrná vozidla; 11

- pro veřejné zakázky na rekonstrukce ulic Veveří, Benešova a Štefánikova nejvhodnější nabídky – jedná se o zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a DPPS; 81, 82, 83 více tisková zpráva

RMB ukládá
- vedoucímu Odboru dopravy Magistrátu města Brna ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a vedoucím Odboru životního prostředí připravit zavedení bezplatné přepravy MHD v Brně v době vyhlášené smogové situace; 88

RMB zřizuje
- pracovní skupinu pro řešení překážek rozvoje bydlení; 13 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.02.2017 11:28
  • Datum poslední aktualizace: 13.02.2017 11:28
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design