Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/026 dne 16. 6. 2015

16. června 2015

RMB schválila
- účast města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2016, a to ve formě samostatného stánku města o celkové ploše 144 m2; cena 272 tis. Kč; 6

- souhlas s vyvěšením moravské vlajky na budově Nové radnice dne 5. července 2015, v den státního svátku – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje; vlajka bude v podobě modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí; 9

- investiční záměr „Prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc – ZOO“; zvýšení nákladů z 5 mil. Kč na 7,6 mil. Kč; 22 více tisková zpráva

- aktualizaci investičního záměru na akci „Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren“; jde o délku 72 m; předpoklad investice 5,5 mil. Kč; 23

- aktualizaci investičního záměru na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší“; 24

- souhlas se zpracováním investičního záměru na akci „Park Koliště pod Janáčkovým divadlem – dokončení úprav“; 34

- smlouvu o potravinové pomoci mezi Brnem a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj; 41

- dotaci 20 tis. Kč spolku Pionýrská skupina Zouvalka – mládežnické aktivity 3. kolo; 53

- souhlas s navýšením kapacity školní družiny v ZŠ Brno, Čejkovická, o 30 žáků na celkových 180 žáků, od 1. 9. 2015; 55

RMB doporučuje ZMB schválit
- zapojení volných zdrojů z minulých let ve výši 270 mil. Kč ve prospěch Fondu kofinancování evropských projektů; 14

- souhlas s kandidaturou města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby; 38 více tisková zpráva

- poskytnutí dotací 500 tis. Kč na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí dle přehledu žadatelů; 39

- poskytnutí dotací 250 tis. Kč na podporu významných sportovních akcí ve městě v r. 2015; 87

- smlouvu o dotaci 1,5 mil. Kč pro Jihomoravské inovační centrum (JIC) na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 „Společný regionální marketing znalostní ekonomiky“; jde o zesílení image města a regionu jako atraktivního prostoru vědy, výzkumu a inovací; 84

- smlouvu o partnerství mezi městem Brnem, společností Automotodrom Brno, a. s., a společností Dorna Sports S. L. při konání závodu Mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně v r. 2015 a dále schválit rozpočtové opatření 50 mil. Kč za účelem sdružení těchto prostředků na úhradu části zalistovacího poplatku za zapsání závodu konaného na Masarykově okruhu v Brně v r. 2015 do oficiálního kalendáře FIM Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix; 92

RMB bere na vědomí
- termíny schůzí Rady města Brna v prázdninovém období roku 2015; 1a více tisková zpráva

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail:
zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 15:22
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 15:22
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design