Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R6/100 dne 17. 4. 2013

17. duben 2013

RMB schválila
- smlouvu na akci „Zateplení SVČ Stamicova – dopracování projekt. dokumentace“; 16
- smlouvu na akci „Zateplení MŠ Měřičkova – dopracování projekt. dokumentace“; 17
- smlouvu na akci „Zateplení MŠ Škrétova – dopracování projekt. dokumentace“; 18
- smlouvu na akci „Zateplení MŠ Hněvkovského – dopracování projekt. dokumentace“; 19
- smlouvu na akci „Zateplení MŠ Absolonova – dopracování projekt. dokumentace“; 20
- smlouvu o dílo na akci „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany – projektová dokumentace“; 21
- dotaci 50 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Pramínek,o. p., na zajištění projektu „Síť brněnských otevřených škol“; 32
- pronájem nebytových prostor o výměře 1 527,54 m2 v objektu Moravské nám. 2 (dříve kino Scala) Masarykově univerzitě za dohodnuté nájemné 1,8 mil. Kč/rok; 62 více tisková zpráva

 

RMB doporučuje ZMB vzít na vědomí
- v pořadí 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna 2013–2015; dokument definuje priority a cíle v sociální oblasti do r. 2015; 34 po projednání v ZMB bude na www.brno.cz 

RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru na akci „Pravobřežní stezka Maloměřice – Bílovice n. Svitavou“; jde o 80 m dlouhý úsek mezi Obřany a skalkou a dodávku ocelové lávky délky cca 61 m; odhad investice 1,7 mil. Kč; 9

 

 

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.04.2013 14:23
  • Datum poslední aktualizace: 17.04.2013 14:23
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design