Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R6/098 dne 27. 3. 2013

28. březen 2013

RMB schválila
- vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky v Domovech pro seniory Koniklecova, Kosmonautů, Nopova a Věstonická; 1b – 1e
- jmenování ředitelky MŠ Brno, U Lípy Svobody, a to v souladu se zákonem 561/2004 Sb., k 1. 4. 2013 se stane ředitelkou Bc. Andrea Bartlová; 1f
- zahájení zadávacího řízení na zakázku na akci „Zelný trh“; 18 více tisková zpráva
- smlouvu o dílo na akci „City Logistika města Brna“; cena 786 tis. Kč; termín 122 dnů; cílem je studie řešení optimálního zásobování a logistiky v centru města; 20
- teze připravované nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  bývalého kina Scala  na Moravském nám. 3; nájemní smlouva se připravuje s Masarykovou univerzitou; 110
- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na práce „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“; předpoklad realizace 11/2013 do 03/2015;  celková cena zakázky 205 mil. Kč; jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, povrchů a tramvajové trati v úseku Koliště–Durďákova; 19

RMB doporučuje ZMB schválit
- smlouvu o výpůjčce „Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK – elektronické odbavování cestujících“; jedná se o půjčku města Brna pro Kordis JMK, a. s., ve výši 37,7 mil. Kč; 21
- poskytnutí dotací neziskovým organizacím, které navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2013 ve výši 150 tis. Kč; 31
- smlouvu o dotaci 400 tis. Kč pro VUT Brno na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem v r. 2013; 32
- poskytnutí dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě v r. 2013; jde o 3,5 mil. Kč; 102
- rozpočtové opatření za účelem navýšení příspěvku Správě hřbitovů města Brna na zajištění odstranění následků sněhové kalamity; jde o 600 tis. Kč; 103

RMB souhlasí
- se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Sportovní centrum Útěchov“; 13 více tisková zpráva
- se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace“; 17 více tisková zpráva
- s realizací pamětní desky věnované legionáři prof. PhDr. Zdeňku Hájkovi na fasádě domu Minská č. 893/6 v Brně-Žabovřeskách; 28 více tisková zpráva
- se zpracováním investičního záměru akce „ÚN v Brně – rekonstrukce 7. NP budovy Ponávka 10 na lůžkovou jednotku traumatologie“; předp. financí 16,7 mil. Kč; 101

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.03.2013 11:38
  • Datum poslední aktualizace: 28.03.2013 11:38
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design