Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R6/040 dne 5. 10. 2011

6. října 2011

RMB schválila
- prohlášení hrobu č. 397 v hrobové skupině č. H5 v areálu Ústředního hřbitova v Brně, ve kterém jsou uloženy ostatky Rudolfa Pospíšila, čestným hrobem; 8 více tisková zpráva
- prohlášení hrobu č. 195 a 196 na hřbitově v Brně-Žebětíně, ve kterém jsou uloženy ostatky Františka Bašného a jeho manželky Marie Bašné, čestným hrobem; 9 více tisková zpráva
- smlouvu o dílo na akci „Areál VUT v Brně CEITEC – komunikace“; cena 37,8 mil. Kč; termín 10/2013; 13
- smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení“; termín 318 dnů; cena 59,5 mil. Kč; 43
- Návrh „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“; 57
- pověření MČ Brno-Líšeň investorstvím akce „2. etapa rekonstrukce fasády MŠ Šimáčkova“ s náklady 2,8 mil. Kč (v tom podíl města 1,9 mil. Kč) a dobou realizace 2011 a dále pověření MČ Brno-střed investorstvím akce „Rekonstrukce dětských hřišť ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží/ul. Polní a vnitrobloku ul. Tučkova 15 s náklady 2,7 mil. Kč a dobou realizace 2011; 61 
- v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb, o obcích, ceny vstupenek čestným hostům na akce konané příspěvkovými organizacemi města Brna; 63 více tisková zpráva 

RMB doporučuje ZMB souhlasit
- s účastí města Brna jako partnera v projektu CAIT – Cities Accessible Inteligent Transportation v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce  a schválit posouzení projektu; 51

RMB souhlasí
- s ukončením provozu kina Scala k 31. 12. 2011; 23 více tisková zpráva
- s účastí města jako partnera v projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012; 50

RMB bere na vědomí
- návrh MČ Brno-Židenice odvolat z místa ředitele Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 4 Mgr. Romana Skočovského, Ph.D., a odvolává ho v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.; 1d

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.10.2011 10:51
  • Datum poslední aktualizace: 06.10.2011 10:51
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design