Česky CZEnglish EN

Terénní úpravy chodníku pro pěší a cyklisty – Zouvalka

3. duben 2014

Město Brno připravuje záměr rekonstrukce stávající trasy pro pěší a cyklisty mezi lávkou pod hradem Veveří a lodní zastávkou Cyklistická, přesněji její napojení na stávající zpevněnou stezku v prostoru před lodní zastávkou. Rada města Brna schválila ve středu 2. dubna 2014 investiční záměr týkající se investice v předpokládané výši 24,6 mil. Kč.

Stávající trasa vede po levém údolním svahu vodní nádrže „Brněnská přehrada“, na severním konci navazuje na most – lávku pro pěší a cyklisty pod hradem Veveří, na jižním konci na stávající, nejprve pouze zpevněnou a následně asfaltovou lesní komunikaci, vedoucí k ulici Hrázní a restauraci „U Šuláka“. Stávající trasa byla v minulých letech na některých místech vyspravena, takže je průchozí, ale v několika místech velmi úzká a pro starší návštěvníky, případně rodiny s dětmi schůdná obtížně.

Více informací
Trasa bude vedena od lávky pod hradem Veveří po stávající pěší stezce, tj. po turistické značce k přírodní památce Junácká louka, dále k rozcestí „Nad Zouvalkou“ a zpět dolů k přehradní nádrži, kde naváže na úsek společný pro obě varianty. Souhrnná délka stezky       je cca 821 m. Stavební náklady jsou propočteny tak, aby stezka vyhověla požadavkům smíšeného provozu. Varianty respektují stávající sklon, ale ve strmých úsecích bude trasa schůdná  pouze s pomocí terénních ramp, příp. schodů.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.04.2014 12:09
  • Datum poslední aktualizace: 03.04.2014 12:09
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design