Česky CZEnglish EN

SVČ Lužánky – pracoviště Lata najde nové prostory na Plovdivské

26. červen 2018

Rada města Brna souhlasila se zpracováním investičního záměru rekonstrukce výměníkové stanice na ulici Plovdivská, kde vznikne zázemí pro Středisko volného času Lužánky, konkrétně pracoviště Lata.

To nyní sídlí v jednom z pavilónů areálu Waldorfské základní a mateřské školy na Plovdivské ulici. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o waldorfské vzdělávání je potřeba uvolnit i tento pavilon.

„Městská část si přeje zachovat nabídku volnočasových aktivit a jiných služeb, které pro obyvatele SVČ Lužánky – pracoviště Lata nabízí. Proto jsme společně hledali možné řešení. Tím je právě rekonstrukce nedaleké nefunkční výměníkové stanice, která poté může sloužit pro potřeby SVČ Lužánky a případně i pro jiné účely,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Statutární město Brno nabylo tento objekt v roce 2017 a měs

tská část Brno-Žabovřesky zpracovala studii na jeho rekonstrukci a využití. Při této studii vycházela zejména z prostorových požadavků SVČ Lužánky.

Samotná rekonstrukce a nástavba objektu výměníkové stanice by měla respektovat stávající půdorysné řešení budovy. „Pro zachování rozsahu služeb, které Lata nabízí, jsou potřeba dvě patra. Půdorysně by se tedy výměníková stanice zachovala, ale zvedla by se asi o metr a půl do výšky,“ upřesnil Petr Hladík.

Svým umístěním v bytové zástavbě, v těsné blízkosti základní a mateřské školy, se nejlépe hodí právě pro plánované nové centrum zájmových kroužků školních dětí, pro aktivity rodičů s dětmi nebo jako centrum pro seniory.

Po realizaci rekonstrukce by objekt provozovalo SVČ Lužánky – pracoviště Lata na základě nájemní smlouvy mezi statutární městem Brnem a tímto subjektem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2018 15:36
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2018 15:36
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design