Česky CZEnglish EN

Strategický plán pomůže odstranit bariéry

2. prosinec 2020

Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030. Jeho cílem je vytvářet v Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstranit stávající bariéry a nevytvářet nové.

Zhotovitelem dokumentu je Geografický ústav Masarykovy univerzity. Plán byl připraven ve spolupráci s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno. Je rozdělen do tří částí. Analytická popisuje legislativu a používané teorie v problematice a zároveň identifikuje cílovou skupinu a bariéry. Návrhová část je rozdělena do tří priorit (procesní, realizační a osvětová) včetně cílů a jednotlivých opatření. Implementační část pak popisuje způsob, jakým bude plán převeden do praxe.

„Strategický plán je dalším důležitým krokem, jak usnadnit handicapovaným život v našem městě. V jeho rámci vytvoříme například interní informační systém Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno, který usnadňuje a archivuje komunikaci o stavu odstraňování jednotlivých bariér ve městě, webový portál PSpBB či seznam bariér, které by měly být prioritně odstraněny. Bariéry budou odstraňovány systémovým přístupem, aby tento proces vyhovoval nárokům samosprávy a zároveň navazoval na již provedené realizace a dostupné služby. Máme na něj vyčleněno v rozpočtu 10 mil. Kč každý rok. Případné podněty ohledně bezbariérového města mohou občané psát na bariery@brno.cz,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na strategický plán naváže Akční plán pro postupné odstraňování bariér, který bude hotový do konce roku 2021 a bude obsahovat soupis jednotlivých investičních i neinvestičních aktivit (včetně odpovědnosti, odhadu výše a zdroje finančních nákladů a předpokládaného termínu realizace).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.12.2020 11:19
  • Datum poslední aktualizace: 02.12.2020 11:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design