Česky CZEnglish EN

Spolupráce mezi městy Brnem a Bratislavou

17. května 2012

Primátoři města Brna a hlavního města SR Bratislavy Roman Onderka a Milan Ftáčnik podepíší v rámci politického jednání přeshraničního regionu Centrope v pondělí 21. května 2012 dohodu o spolupráci, která navazuje na nedávný dokument tzv. memoranda o spolupráci. To bylo podepsáno v září loňského roku. Hlavními body současné  dohody je výměna informací týkající se územního rozvoje a integrace, dále pak městská integrovaná doprava, územní plán a jeho vazba na stavební zákon. Dohoda se vztahuje také na sociální a ekonomickou problematiku, nechybí ani podpora kultury a cestovního ruchu.

„Už když jsme podepisovali s Bratislavou memorandum o spolupráci, bylo nám jasné, že jej budeme chtít rozšířit také na ostatní oblasti života obou měst. Mám na mysli zejména rozvoj vzdělávání, vědy a výzkumu, ale také podporu kultury a cestovního ruchu. V rámci Centrope se navíc mezi Brnem a Bratislavou otevírá jedinečná šance vytvářet společný ekonomický prostor, který propojuje celý přeshraniční region,“ řekl primátor statutárního města Brna Roman Onderka.

Pro média
Pondělí 21. 5. 2012 od 11.50 hodin, Rytířský sál Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno. Vstup pouze s platnou akreditací.

Některé oblasti spolupráce

• strategie rozvoje města, územní rozvoj a územní integrace
- tvorba strategických a územních plánů z hlediska podobné politicko-společenské situace
- metropolitní spolupráce / spolupráce v rámci aglomerace
- pozitivní a negativní dopady dosavadního vývoje obou měst a jejich priorit do budoucnosti

• městská a integrovaná doprava
- podpora možnosti společných nákupů Dopravního podniku města Brna, a. s., a Dopravního podniku Bratislava, a. s., s cílem získání množstevních slev (dělba přepravní práce)
- aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS)
- nabídka účasti na kulatých stolech na téma dopravní průzkum a statistické analýzy, nástroje omezování hlukové zátěže v dopravě, analýzy dopravních nehod a kontroly v dopravě, apod. v rámci realizovaného projektu Regionální hospodářské komory Brno „Rozvoj aplikačního potenciálu“ ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu

• vzdělávání, věda a výzkum
- podpora výměnných návštěv dětí a žáků, mládeže a pedagogů z oblasti školství
- podpora realizací stáží odborníků z univerzit se sídlem v Brně a Bratislavě a odborníků z výzkumných ústavů Akademie věd České republiky se sídlem v Brně a ze Slovenské akademie věd (SAV) se sídlem v Bratislavě.
- podpora spolupráce Městského parlamentu dětí a mládeže Brno a Městského parlamentu mladých Bratislava

• kultura
- podpora vzájemné spolupráce kulturních zařízení v Brně a v Bratislavě
- podpora vzájemných výměn výstav Muzea města Bratislavy, příspěvkové organizace, Galerie města Bratislavy, příspěvkové organizace, a Muzea města Brna, příspěvkové organizace
- podpora vzájemné spolupráce mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, a Městskou knihovnou Bratislava, příspěvkovou organizací, a jinými knihovnami v Bratislavě

• ekonomický rozvoj
- poskytování pomoci podnikatelským subjektům při navazování vzájemných kontaktů
- podpora zorganizování obchodní mise a kooperační akce slovenských podnikatelů ze společně vybraných strategických sektorů (obnovitelné zdroje energií, stavebnictví, technologie ochrany životního prostředí, progresivní materiály, strojírenský a elektrotechnický průmysl) v Brně ve spolupráci s Národní agenturou pro rozvoj malého a středního podnikání v rámci sítě Enterprise Europe Network (EEN) a Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou v Bratislavě

• sociální problematika
- výměna zkušeností v oblasti péče o seniory a sociální intervence, návštěvy zařízení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany v Bratislavě a Brně, reciproční účast ředitelů a vedoucích zařízení sociálních služeb a sociálně právní ochrany 
-  podpora cestovního ruchu a kultury
- výměna informací o mezinárodních veletrzích cestovního ruchu na území města Brna a Bratislavy
- výměna know-how v rozvoji cestovního ruchu
- výměna zkušeností v oblasti čerpaní Evropských fondů pro oblast cestovního ruchu
- výměna propagačních materiálů v turistických informačních centrech s nabídkou v oblasti cestovního ruchu obou měst

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.05.2012 08:13
  • Datum poslední aktualizace: 17.05.2012 08:13
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design