Česky CZEnglish EN

Spolupráce města Brna s provozovatelem středisek Retro-Use pokračuje

18. prosinec 2019

Město Brno už čtvrtým rokem spolupracuje s provozovatelem středisek předcházení vzniku odpadů RetroUse. Jelikož jde o využívaný a užitečný projekt, radní dnes schválili prodloužení platnosti smlouvy na dobu neurčitou. 

Obecně prospěšná společnost AMERFO (dříve Americký fond) na základě smlouvy zajistila pro město Brno vybudování dvou středisek předcházení vzniku odpadů RetroUse. Jedno sídlí na Francouzské, druhé na Husově v protiatomovém krytu 10-Z. Dále bylo zřízeno informační centrum na Orlí, kde se návštěvníci mohou dozvědět více o projektech předcházení vzniku odpadů, ale mohou sem donést i drobné věci nebo si nějaký upomínkový předmět v dárkovém balení odnést. Společnost AMERFO zajišťuje jejich provoz a poskytuje občanům informace o aktivitách spojených s re-use managementem města Brna.

Nové využití starých, ale stále funkčních věcí přispívá k ochraně životního prostředí. A protože preferujeme předcházení vzniku odpadu před jeho likvidací, je v Brně v provozu několik středisek, která dávají těmto předmětům druhou šanci. Vedle ReUse a ReNab je to právě RetroUse, na němž už čtvrtý rok spolupracujeme se společností AMERFO. Smyslem je zajistit opětovné využití funkčních věcí vyrobených především před rokem 1989, které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit. Předměty historické hodnoty jsou přednostně nabízeny do sbírek muzeí, ostatní věci pak najdou využití např. ve fundusech divadel, ve školách, v literárních lavičkách apod. Kromě zachování předmětů historické hodnoty pro další generace se tak prodlužuje životní cyklus věcí, které by jinak skončily jako odpad. AMERFO navíc v rámci provozu středisek zaměstnává osoby s handicapem. Obecně se jedná o úspěšný, využívaný a užitečný projekt, proto jsme se rozhodli prodloužit platnost naší smlouvy na dobu neurčitou,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Smlouva mezi městem Brnem a společností AMERFO byla uzavřena 30. 6. 2016 s platností na dva roky, poté byla platnost dodatkem prodloužena o další dva roky (do 30. 6. 2020). Nynější druhý dodatek prodlužuje platnost na dobu neurčitou, přičemž odměna provozovateli zůstane ve výši 445 000 korun bez DPH ročně.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2019 16:00
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2019 16:00
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design