Česky CZEnglish EN

Společnost Daikin se přidá ke snaze města snižovat emise CO₂

9. prosinec 2020

Město Brno se jako signatář Paktu starostů zavázalo do roku 2030 snížit emise CO₂ o 40 %. Do této snahy se zapojují i subjekty z terciárního sektoru, a to podpisem pod Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny. Celkem už má memorandum 42 signatářů. Dalším bude společnost Daikin Device Czech Republic.

„Město Brno se zavázalo snížit emise CO₂ od roku 2000 do roku 2030 o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, který obsahuje i návrhy snižování emisí. Abychom v tomto smělém plánu byli úspěšní, musíme do tohoto úsilí zapojit i terciární sektor. Ten je totiž největším producentem CO₂. Mám radost, že se k memorandu o spolupráci připojilo mnoho významných brněnských firem a organizací. Tou další je společnost Daikin Device Czech Republic,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dnešním zasedání schválili radní memorandum mezi městem Brnem a společností Daikin Device Czech Republic.

„Výše zmíněná společnost se podpisem memoranda zavazuje přijímat opatření, která povedou ke snižování spotřeby elektrické energie, lepšímu hospodaření s vodou, sázení zeleně, budování retenčních nádrží, edukaci zaměstnanců atd. Město Brno na oplátku nabízí zapojeným subjektům technickou, konzultační a propagační podporu,“ dodal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další informace najdete na webu www.priprav.brno.cz .

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.12.2020 12:21
  • Datum poslední aktualizace: 09.12.2020 12:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design