Česky CZEnglish EN

Slavnostní girlandy chce město obměnit během příštího roku, na podobu vypsalo designérskou soutěž

8. září 2021

Podoba nových slavnostních girland v ulicích města vzejde z otevřené dvoufázové designérské projektové soutěže. Její vyhlášení a soutěžní podmínky dnes schválili brněnští radní.

„Nedávno jsme zvolili členy soutěžní poroty, ve které zasednou odborníci z oblasti architektury i designu, a dnešním rozhodnutím jsme udělali poslední krok k vyhlášení soutěže. Ta bude oficiálně vypsána nejpozději 15. září. Jejího vítěze vybereme začátkem příštího roku, což by mělo zaručovat dostatek času pro to, aby Technické sítě novou výzdobu do konce roku 2022 realizovaly,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

První fáze otevřené soutěže o návrh bude přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako je profesní nebo technická kvalifikace. Každý z účastníků musí splnit pouze základní požadavky určené Soutěžním řádem České komory architektů (např. nebýt porotcem nebo jeho příbuzným) a Zákonem o zadávání veřejných zakázek (např. nebýt trestně stíhán). Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu a uměleckou kvalitu. První fáze končí 12. 11. 2021.

Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování. Ve druhé fázi bude vyžadováno prokázání proveditelnosti, technická a technologická řešení, detaily a také rozpočet. Druhá fáze skončí 28. 1. 2022. „Velmi se těším na nové a umělecky promyšlené ztvárnění osvětlení našich hlavních ulic v historickém centru, které půjdou ruku v ruce s postupnou rekonstrukcí dlažby. Už v soutěžních podmínkách jsme doporučili, aby si jednotliví účastníci minimálně v druhé fázi soutěže přizvali do týmu realizátory osvětlení, se kterými pak v případě úspěchu v soutěži dílo také instalují,“ podotkl radní pro územní plánování a rozvoj a zároveň jeden ze závislých členů soutěžní poroty Filip Chvátal.

„Otevřená soutěž o návrh je nejtransparentnější variantou zadání veřejné zakázky. V obou fázích, až do konečného rozhodnutí poroty, zachovává anonymitu účastníků. V porotě mají většinu odborníci, v našem případě jde o designéry Michala Froňka a Petru Sošťákovou, vizuální umělkyni Helenu Lukášovou a architekta Svatopluka Sládečka,“ doplnila zastupitelka pro cestovní ruch a další závislá členka poroty Kristýna Černá.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.09.2021 11:27
  • Datum poslední aktualizace: 08.09.2021 11:27
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design