Česky CZEnglish EN

Školy a další organizace dostanou peníze na vzdělávání a mezinárodní aktivity

26. únor 2020

Vzdělávání ve škole i mimo ni by nemělo být pouhým reprodukováním faktů. Důležité je rozvíjet mladého člověka po všech stránkách, aby získával vědomosti, morální vzory, jazykové schopnosti a další dovednosti pro budoucí život a kariéru. Na aktivity pro rozvoj dětí a mládeže přispěje školám, spolkům a organizacím v Brně také město, v roce 2020 celkem 1,8 milionu korun.

Brněnští radní dnes projednali několik bodů, které se týkaly příspěvků a dotací na vzdělávací a mezinárodní aktivity zdejších škol, spolků, příspěvkových organizací, podnikatelských subjektů a náboženských společností.

„Ukazuje se, že dnes člověk k úspěchu potřebuje nejen znalosti, ale i spoustu „měkkých“ dovedností. Zorientovat se rychle v nové problematice, získat správné informace, komunikovat s lidmi klidně i v cizím jazyce, sebevědomě vystupovat a prezentovat výsledky své práce. Brněnské školy dnes nenabízí zdaleka jen klasické vyučování, ale zapojují se vedle spolků a různých organizací i do mnoha aktivit, jež dítě komplexně rozvíjejí. Dotace a příspěvky z rozpočtu města organizacím pomohou již vyzkoušené projekty udržet a případně přidat nové,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 258 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 základním školám na území města na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Žáci osmých a devátých tříd se díky němu na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy a budou mít za úkol vyzpovídat pamětníka ze svého okolí, natočit jeho vzpomínky a vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Dále je to poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám v celkové výši 418 tisíc Kč a neinvestičních dotací spolkům, cizím příspěvkovým organizacím, církvím a náboženským společnostem v celkové výši 172 tisíc Kč na účast v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Cílem tohoto programu je komplexní rozvoj mladého člověka, jeho přivedení k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a kariéru rozvíjením talentu, při sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti a závěrečné dobrodružné expedici.

Radní také rozhodli o neinvestičním příspěvku základním školám v celkové výši 113 tisíc Kč na mezinárodní spolupráci, např. se školami v Prievidze, Kaunasu nebo Stuttgartu. Na mezinárodní aktivity dětí a mládeže by celkem 557 tisíc Kč měly dostat rovněž spolky, podnikatelské subjekty, cizí příspěvkové organizace a církve a náboženské společnosti. Peníze půjdou např. na výpravu skautů na mezinárodní setkání, účast na mezinárodním kongresu pro studenty v Římě nebo na mezinárodním basketbalovém turnaji v Rennes, také na výměnné jazykově-poznávací pobyty do St. Pöltenu či koncertní cestu do Lipska.

A konečně, Masarykova univerzita by měla dostat neinvestiční dotaci 300 tisíc Kč na výchovu a vzdělávání mládeže, konkrétně na pořádání populárně-vědeckých kurzů ve vědeckém výukovém centru Bioskop. Kurzy
z oblasti biologie a chemie jsou určeny žákům základních škol v rámci výuky i jako součást volnočasových aktivit.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2020 12:32
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2020 12:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design