Česky CZEnglish EN

Severojižní kolejový diametr: Město žádá stát o dotaci na studii proveditelnosti

7. srpen 2019

V souladu s usneseními Rady města Brna i Zastupitelstva města Brna pokračuje příprava studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru v Brně. Radní dnes schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto studii.

Podle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI může být financováno až 100 % uznatelných nákladů. Celkové náklady na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru se předpokládají ve výši 16,5 milionu korun a dle předběžné kalkulace by měly být všechny výdaje uznatelné.

„Nové řešení železničního uzlu Brno umožní významným způsobem navýšit počet spojů zejména v dálkové, ale také v regionální dopravě. Studie proveditelnosti má proto prověřit dopravní varianty z různých hledisek: zda jsou ekonomicky proveditelné, technicky realizovatelné, jak odpovídají územnímu plánu, jaký vliv by měly na životní prostředí a zejména zda a nakolik by zlepšily dopravní obsluhu města i regionu,“ popsal radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.08.2019 14:23
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2019 14:23
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design