Česky CZEnglish EN

S přispěním města vzniknou v Brně dvě stovky zelených střech. Další zájemci se mohou hlásit

3. února 2021

Klima se mění, změň své chování i ty. Takový cíl sleduje dotační program Zeleň střechám!, který město Brno spustilo před dvěma lety a jenž má motivovat občany a firmy k ekologičtějšímu chování. Vyvolal velký zájem, za první dva roky magistrát eviduje asi 200 úspěšných žádostí o finanční příspěvek z městského rozpočtu. Další zájemci se mohou hlásit od 1. února.

Město Brno poprvé vyhlásilo dotační program na podporu tvorby zelených střech v roce 2019, kdy Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna evidoval 105 řádně podaných a kompletních žádostí o dotaci. V roce 2020 jich bylo podáno 99, celkem tak vznikne 204 zelených střech.

Rada města Brna udělila občanům, společenstvím vlastníků jednotek či firmám přísliby o alokování požadované částky. Od udělení příslibu mají žadatelé 18 měsíců na realizaci projektu zelené střechy, po jejím dokončení odevzdávají závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování dotace. Následně o poskytnutí příspěvku rozhodují radní a Zastupitelstvo města Brna.

Rada dnes doporučila zastupitelům schválit investiční dotace v celkové výši 1 112 000 korun na dalších sedm zrealizovaných projektů.

„Letos jsme program opět spustili, žadatelé se mohou hlásit od 1. února do 31. října. Z městského rozpočtu jsme na něj vyčlenili 19 milionů korun. Maximální podporovaná plocha činí 1 000 m², nejvyšší příspěvek na m² zelené střechy je 1 400 korun. Maximální dotace na jeden projekt tedy může dosáhnout 1,4 milionu plus výdaje na pořízení statického posudku a s ním souvisejících dokumentů do výše 10 tisíc korun. Musí jít o stavby na území města Brna a je jedno, jestli jde o bytový dům, rodinný dům nebo garáž,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jaké změny a úpravy se v dotačním programu objevily oproti minulým letům?
•    Nově je potřeba dokládat skutečnost, že žadatel na zelenou střechu čerpal dotace i například přes výzvu Nová zelená úsporám.
•    Dotace není poskytována na fungující zelenou střechu, pokud by měla být dosázena vegetací pouze pro estetický účel.
•    Je požadována pětiletá udržitelnost, kterou žadatel dokumentuje fotkami celkového pohledu na střechu.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2021 10:43
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2021 10:43
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design