Česky CZEnglish EN

Rozpočet města na rok 2021: snížení provozních výdajů i odměn funkcionářů o 5 %

29. září 2020

Město Brno již letos přijde skoro o dvě miliardy a totéž se očekává v příštím roce, kdy by mělo dojít k odhadovanému výpadku jeden a půl miliardy korun. Důvodem je aktuální i predikované snížení klíčových daňových příjmů, ale i další následky koronavirové pandemie a s ní souvisejících restrikcí.

„Jedná se o ještě větší ekonomický propad, než jaký nastal během ekonomické krize v letech 2008–2013. Vzhledem k tomu, že se již připravuje rozpočet města na příští rok, musíme do tohoto klíčového dokumentu situaci promítnout,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a představila základní principy: „Pro nás jsou prioritou investice, které nechceme zásadně omezovat, proto se zaměříme na úspory v běžných výdajích města a městských částí. Plánujeme snížit odměny volených funkcionářů a v nejvyšších orgánech všech městských společností, budeme také připravovat prodej zbytného nemovitého majetku.“

Primátorka, její náměstci a vedoucí Úseku tajemníka tedy ve svých gescích navrhnou pětiprocentní úsporu běžných výdajů, včetně výdajů na platy zaměstnanců MMB. Základnou pro výpočet úspory je schválený rozpočet roku 2020. Nepůjde ale o zcela plošné škrty – výjimkou bude Dopravní podnik města Brna a transfery městským částem. „Veřejná hromadná doprava je v Brně nejen velmi populární a kvalitní, ale také nesmírně potřebná, takže dopravního podniku by se restrikce prakticky dotknout neměly,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková a současně vysvětlila, jaký bude postup vůči městským částem: „Plánujeme, že městským částem budou o pět procent sníženy provozní prostředky. Investice, které jsou z našeho pohledu důležité, se budou projednávat individuálně. Pokud bude vše řádně připraveno, tak by k žádnému poklesu finančních prostředků na tento účel nemělo dojít.“

V roce 2021 by mělo dojít ke snížení odměn minimálně o 5 % u členů představenstev, dozorčích rad a u managementu městských akciových společností, dále také u všech neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů komisí Rady města Brna. „U členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce uvolněni, což se samozřejmě týká také mne, náměstků a většiny členů rady, je výše jejich odměny dána legislativou a není ji možné krátit. Dohodli jsme se tedy, že ti, kterých se to týká, odvedou 5 % ze svého čistého příjmu do fondu, který bude ještě specifikován – záměr je ale jasný, peníze půjdou zpět ve prospěch města,“ představila další krok Markéta Vaňková.

Podle primátorky vedení města také zahájilo jednání o dalších možných zdrojích příjmů či úspor: „Budeme se zabývat prodejem zbytného nemovitého majetku a čeká nás debata o zefektivnění činnosti všech příspěvkových organizací včetně těch, které působí v oblasti kultury.“

Rozpočet města Brna schvaluje Zastupitelstvo města Brna zpravidla na svém prosincovém zasedání, obdobně postupují i brněnské městské části.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.09.2020 14:02
  • Datum poslední aktualizace: 29.09.2020 14:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design