Česky CZEnglish EN

RMB schválila investiční záměr výstavby mimoúrovňové křižovatky Moravanská

26. červen 2018

Brněnští radní dnes na svém zasedání schválili investiční záměr výstavby mimoúrovňové křižovatky Moravanská. V rámci této stavby se propojí dvě silnice III. třídy, což usnadní dopravní obslužnost celé této rozvojové oblasti. Toto propojení překoná i železniční trať, která místem vede.

„Stavba mimoúrovňové křižovatky má strategický význam také pro rozvojovou oblast Dolní Heršpice – Přízřenice. Takové řešení totiž umožní pohodlné napojení na ulici Vídeňskou a zamezí navýšení intenzity dopravy přes Přízřenice,“ uvedl náměstek pro investice Richard Mrázek.

Na místě bude vybudováno propojení dvou silnic III. třídy (III/15276 a III/15281), které v současnosti přímo propojeny nejsou. Začátek úseku je na ul. Moravanská, na hranici zastavěného území a ukončení napojením na silnici III/15281 cca 200 m od stávajícího železničního přejezdu. Propojení komunikací povede po estakádě v délce cca 460 m, která zároveň překlene i železniční trať č. 250. Tyto křižující se komunikace budou vzájemně napojeny rampami.

Stavba MÚK Moravanská je územně připravená, tedy je zanesena do stávajícího územního plánu města Brna. Podkladem pro zpracování investičního záměru byl již dříve zpracovaný investiční záměr, který byl nyní zaktualizován na základě studie proveditelnosti a aktualizace z roku 2016.

Celková délka úseku na silnici I/52 se předpokládá 700 m, na silnicích III. třídy pak cca 900 m. Odhadovaná výše celkových nákladů investice se pohybuje kolem jedné miliardy včetně DPH.

Investice  má být realizovaná  za  finanční  spoluúčasti Jihomoravského  kraje a  státního  rozpočtu  ČR, jak již dříve předznamenala rámcová smlouva z roku 2008.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail:
gardonova.katerina@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.06.2018 15:43
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2018 15:43
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design